Dấu ấn "đỏ" trong tái cấu trúc PVN

10:52 | 03/06/2020

|
Dấu ấn “đỏ” trong những thành công của công tác tái cấu trúc doanh nghiệp là vai trò của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cơ quan Tập đoàn), hạt nhân chính trị của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong giai đoạn 2015-2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng, Chính phủ đặt ra đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là thực hiện cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ đầy khó khăn đối với PVN, đặc biệt trong bối cảnh thị trường dầu khí quốc tế nói chung và trong nước nói riêng liên tiếp trải qua 2 cuộc “khủng hoảng” giá dầu, trong đó có cuộc “khủng hoảng kép” những tháng đầu năm 2020.

dau an do trong tai cau truc pvn
Người lao động làm việc tại Tổng kho Xăng dầu PVOIL

Tuy nhiên, vượt lên tất cả, bằng bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống, PVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dấu ấn quan trọng trong thành công đó là vai trò của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cơ quan Tập đoàn), hạt nhân chính trị của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2035, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 170-NQ/ĐU về đổi mới sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Nghị quyết số 210-NQ/ĐU về sắp xếp, cơ cấu lại hệ hống tổ chức cơ sở đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trên tinh thần các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo PVN tiến hành sắp xếp lại bộ máy điều hành Công ty mẹ - PVN. Theo đó, kể từ ngày 1-6-2018, Bộ máy điều hành của Công ty mẹ - PVN đã được tinh giảm cả về số lượng các ban chuyên môn/văn phòng/phòng cũng như số lượng định biên cán bộ lãnh đạo cấp ban, cấp phòng.

Song hành với công tác sắp xếp lại tổ chức, cán bộ, các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, tham mưu để HĐTV, Tổng giám đốc PVN ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các ban, văn phòng theo mô hình hoạt động mới. Công tác nhân sự được rà soát, bố trí sử dụng hiệu quả, hạn chế tuyển dụng nhân sự mới; định biên nhân sự giảm dần theo lộ trình từng năm.

Bên cạnh đó, việc ban hành các quy chế nội bộ, quy chế đánh giá cán bộ, quy chế phối hợp, cơ chế chính sách lương, thưởng, đãi ngộ cho người lao động được thực hiện song song làm cơ sở để triển khai có hiệu quả mô hình tổ chức mới. Việc xây dựng cơ chế bảo lưu lương và chính sách nghỉ hưu sớm cũng được PVN chú trọng cùng với việc làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người lao động trong triển khai các nhiệm vụ tái cấu trúc, sắp xếp tinh gọn bộ máy.

dau an do trong tai cau truc pvn
Một góc Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2
Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo PVN thực hiện cổ phần hóa thành công PV POWER, PVOIL và BSR, đem lại tổng giá trị thặng dư 7.495 tỉ đồng. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh hoạt động của ngành Dầu khí giai đoạn 2015-2020 liên tiếp trải qua nhiều đợt “sóng dữ” khi giá dầu duy trì ở mức thấp.

Cần nhấn mạnh, công tác kiện toàn cán bộ trong quá trình tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, tuân thủ đúng quy định, quy trình, qua đó tạo được sự thống nhất và đồng thuận trong toàn bộ cán bộ, đảng viên và người lao động PVN. Đến thời điểm này chưa có các ý kiến, khiếu nại về công tác cán bộ cũng như việc sắp xếp tinh giảm bộ máy.

Công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy đã tạo một luồng sinh khí mới, khí thế mới trong toàn bộ mọi hoạt động của PVN. Việc cắt giảm các đầu mối ban chuyên môn/văn phòng và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy bước đầu đã khắc phục tình trạng ỷ lại, né tránh trách nhiệm, gây chậm trễ trong xử lý công việc. Đây có thể nói là dấu ấn đậm nét, quan trọng nhất của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn bởi công tác nhân sự, công tác cán bộ luôn là vấn đề “nhạy cảm” và nếu không làm tốt, làm khéo, công khai, minh bạch thì khó có thể tạo được sự đồng thuận trong nội bộ tổ chức đảng.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn thông qua vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng trực thuộc và các đảng viên đã lãnh đạo PVN thực hiện tốt, có hiệu quả công tác cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp và đã đạt được nhiều thắng lợi to lớn. Cụ thể, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp, công tác cổ phần hóa và tái cơ cấu PVN giai đoạn

dau an do trong tai cau truc pvn
Xuất bán sản phẩm bằng đường biển tại cảng Jetty NMLD Dung Quất

2012-2015, giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo xây dựng đề án, kế hoạch và hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015, giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2017-2025 và các đề án cơ cấu lại, sắp xếp một số đơn vị thành viên PVN, như: Đề án tái cơ cấu PVEP trước khi thực hiện cổ phần hóa; Đề án sắp xếp đối với PVU và VPI; Đề án tái cơ cấu và chuyển giao vốn của PVN tại PVcomBank cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tổ chức phê duyệt, thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 cho các đơn vị thành viên PVN; chỉ đạo xây dựng đề án tái cấu trúc PVN giai đoạn 2019-2025 báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của PVN để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cổ phần hóa thành công Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, chuyển sang mô hình Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) và niêm yết trên sàn chứng khoán; chuyển giao Bệnh viện Dầu khí Dung Quất cho UBND tỉnh Quảng Ngãi; chỉ đạo PVN hoàn thành thoái vốn tại Công ty Lọc hóa dầu Long Sơn và Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam; tích cực chỉ đạo PVN chủ động triển khai công tác thoái vốn, sẵn sàng thực hiện kế hoạch, lộ trình và phương án thoái vốn khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cấu trúc PVN giai đoạn 2019-2025. Đặc biệt, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo PVN thực hiện cổ phần hóa thành công PV Power, PVOIL và BSR, đem lại tổng giá trị thặng dư 7.495 tỉ đồng. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh hoạt động của ngành Dầu khí giai đoạn 2015-2020 liên tiếp trải qua nhiều đợt “sóng dữ” khi giá dầu duy trì ở mức thấp.

Tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, hướng tới mô hình hoạt động hiệu quả nhất là quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược của PVN. Thực tế đã chứng minh, với mô hình hoạt động mới, sức “chống chọi” với khủng hoảng của PVN đã được nâng lên rõ dệt. Lòng tin của người lao động dầu khí đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, bộ máy điều hành của PVN và các đơn vị thành viên được củng cố.

Tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, hướng tới mô hình hoạt động hiệu quả nhất là quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược của PVN. Thực tế đã chứng minh, với mô hình hoạt động mới, sức “chống chọi” với khủng hoảng của PVN đã được nâng lên rõ rệt. Lòng tin của người lao động dầu khí đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, bộ máy điều hành của PVN và các đơn vị thành viên được củng cố. Minh chứng cho điều này là trong cuộc “khủng hoảng kép” do tác động của dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp những tháng đầu năm 2020, dù phải đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức, PVN vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam.

Phát huy những kết quả đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tin rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, qua đó cùng với tập thể lãnh đạo, người lao động toàn ngành Dầu khí hướng tới những thành công mới, có nhiều đóng góp hơn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hà Thanh