ĐHĐCĐ thường niên 2022: PTSC tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 8% vốn điều lệ

11:36 | 29/04/2022

4,037 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 28/4, tại TP HCM, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Về phía Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), tham dự trực tuyến có Phó Tổng giám đốc Phạm Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía PTSC, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng giám đốc; cùng các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam) - đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PTSC, đại diện các quỹ, công ty chứng khoán. Các cổ đông được mời tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến.

ĐHĐCĐ thường niên 2022: PTSC tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 8% vốn điều lệ
Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PTSC năm 2022.
ĐHĐCĐ thường niên 2022: PTSC tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 8% vốn điều lệ
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo trước cổ đông, Ban Điều hành PTSC cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khối lượng công việc, dự án trong các lĩnh vực hoạt động của PTSC trong nước tiếp tục khan hiếm, giá dịch vụ duy trì ở mức thấp và cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Bên cạnh đó, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài hết sức khó khăn, do khối lượng công việc dịch vụ ít và sự bảo hộ cho các doanh nghiệp trong nước của các nước sở tại ngày càng gia tăng.

ĐHĐCĐ thường niên 2022: PTSC tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 8% vốn điều lệ
Chủ tịch HĐQT PTSC Phan Thanh Tùng báo cáo trước Đại hội.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, PTSC đã nỗ lực xây dựng các phương án, giải pháp ứng phó phù hợp từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh, thị trường, đảm bảo duy trì thực hiện ổn định, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ các mảng dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD); đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm tối đa các khoản chi phí, kể cả chi phí lương nhằm giảm thiểu tác động của sự sụt giảm doanh thu đến lợi nhuận.

Kết quả, Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu tài chính năm 2021, với doanh thu hợp nhất đạt 14.711 tỷ đồng, bằng 147,1% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 878 tỷ đồng, bằng 125,4% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 916 tỷ đồng, tương đương 160,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, PTSC cũng đã thể hiện sự nhạy bén, linh hoạt trong việc phát triển mảng dịch vụ năng lượng tái tạo và đã thu được những thành công bước đầu ấn tượng.

ĐHĐCĐ thường niên 2022: PTSC tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 8% vốn điều lệ
Tổng Giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2021 và các nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong thời gian tới, Ban lãnh đạo PTSC đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau: Doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 610 tỷ đồng; Nộp NSNN 460 tỷ đồng. Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tối ưu hóa các nguồn lực, xây dựng các giải pháp dịch vụ theo chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PTSC; Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, đầu tư có trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi; Tiếp tục xây dựng kế hoạch tái cơ cấu tổng thể PTSC phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm sự phát triển bền vững của PTSC; Duy trì công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao; Thực hiện chuyển đổi số và đầu tư hệ thống ERP, đảm bảo đồng bộ với công tác triển khai chuyển đổi số và ERP của Tập đoàn…

ĐHĐCĐ thường niên 2022: PTSC tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 8% vốn điều lệ
Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng phát biểu tại ĐH

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng đã biểu dương những kết quả mà tập thể Ban lãnh đạo, người lao động PTSC đã đạt được trong việc vận hành chuỗi hoạt động SXKD một cách an toàn, hiệu quả và thông suốt, ngay cả trong bối cảnh cao điểm của dịch bệnh Covid-19 năm 2021 vừa qua; đồng thời khẳng định, PTSC luôn là đơn vị trụ cột trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí, có vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối của ngành Dầu khí Việt Nam.

Ông Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, cùng với sự định hướng và hỗ trợ của Petrovietnam, PTSC trong năm vừa qua đã tiến hành được rất nhiều phần việc để đón đầu các cơ hội mới của quá trình chuyển đổi năng lượng. Và để biến cơ hội thành những kết quả cụ thể, lãnh đạo Petrovietnam đề nghị PTSC bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cần phối hợp cùng Tập đoàn bám sát, làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để tìm kiếm, định hình các khu vực, các dự án cụ thể mà PTSC có thể tham gia, đặc biệt là các dự án về năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi. Song song đó, tiến hành rà soát, đánh giá nguồn lực con người, cơ sở hạ tầng, năng lực tài chính để vừa duy trì ổn định các lĩnh vực hoạt động cốt lõi, vừa sẵn sàng thực hiện các dự án mới ngay khi có cơ hội; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nhằm thích ứng và kiểm soát tốt rủi ro trong tình hình mới, cũng như tiết kiệm chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh…

ĐHĐCĐ thường niên 2022: PTSC tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 8% vốn điều lệ
Phó Tổng giám đốc PTSC Nguyễn Xuân Cường trình bày nội dung các tờ trình cần Đại hội thông qua

Trong phiên họp, các đại biểu và cổ đông tham dự cũng đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022; cùng các tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát; tờ trình về việc giới thiệu ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty. Ban lãnh đạo PTSC cũng đã giải đáp tất cả các câu hỏi của các cổ đông, nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến các dự án mà PTSC đang triển khai, cũng như chiến lược phát triển Tổng công ty trong thời gian tới.

ĐHĐCĐ thường niên 2022: PTSC tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 8% vốn điều lệ
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư.

Sau khi trao đổi, thảo luận, các cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ đồng thuận cao, trong đó có phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, thực hiện chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8% vốn điều lệ (tăng 1% so với kế hoạch). Thông qua lấy ý kiến Đại hội, ông Hoàng Xuân Quốc - được sự giới thiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm giữ 51,38% vốn điều lệ) - đã trúng cử trở thành Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty PTSC.

ĐHĐCĐ thường niên 2022: PTSC tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 lên 8% vốn điều lệ
Ban lãnh đạo PTSC tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Xuân Quốc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Petrovietnam, sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của quý cổ đông trong suốt hành trình phát triển của PTSC. Với nền tảng là những kết quả đạt được trong năm 2021 và thành công của Đại hội cổ đông năm 2022, Chủ tịch HĐQT khẳng định, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Tổng công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông./.

PTSC và RENOVA ký Bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện dự án điện gió ngoài khơiPTSC và RENOVA ký Bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện dự án điện gió ngoài khơi
Tuổi trẻ PTSC: Nhiệt huyết, năng động, đổi mới vì sự phát triển bền vững của đơn vịTuổi trẻ PTSC: Nhiệt huyết, năng động, đổi mới vì sự phát triển bền vững của đơn vị
Bàn giao tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus: Mốc quan trọng trong quá trình giải thể PTSC CGGVBàn giao tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus: Mốc quan trọng trong quá trình giải thể PTSC CGGV
PTSC và PVCFC nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021PTSC và PVCFC nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021
Tập đoàn SGRE và PTSC tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơiTập đoàn SGRE và PTSC tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi
PTSC bổ sung ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điệnPTSC bổ sung ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status