ĐHĐCĐ thường niên PSI năm 2022: Kiên định định hướng phát triển

11:14 | 10/05/2022

3,754 lượt xem
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2021, PSI đạt 455,31 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 187% so với năm 2020 và vượt 153% kế hoạch. Đây là con số cao nhất trong lịch sử hoạt động của PSI khi các mảng hoạt động trong năm qua đều ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ chứng khoán đóng góp tỷ trọng lớn nhất, đạt 262,45 tỷ đồng, tăng 144% so với năm 2020 và vượt 102% so với kế hoạch. Với sự tích cực của thị trường chứng khoán, doanh thu từ môi giới chứng khoán và dịch vụ tài chính lần lượt tăng 281% và 96% so với năm 2020. Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn tăng 511%, doanh thu hoạt động tư vấn tăng 111%,...

Năm 2021, PSI đạt lợi nhuận trước thuế trước trích lập và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 144% và 244% so với năm 2020.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 PSI
ĐHĐCĐ thường niên PSI năm 2022

Trong năm qua, PSI đã có nhiều hoạt động mang tính dấu ấn. Khối tư vấn của PSI ký mới và triển khai 10 hợp đồng mới với các tổng công ty, công ty trong hệ thống Petrovietnam như: PVI, PV Power, PVChem, PVFI, PVEP, PBP, PVCFC… và tiếp tục triển khai các hợp đồng đã ký kết với Petrovietnam. Với hoạt động M&A, PSI tiếp tục phối hợp với phía đối tác Nhật Bản, thực hiện thành công giao dịch thoái vốn của Công ty Sojitz tại PAN.

Năm 2021, công ty đã huy động nguồn vốn hơn 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đưa dư nợ cho vay margin bình quân tăng từ 500 tỷ đồng (năm 2020) lên 1.030 tỷ đồng (năm 2021).

ĐHĐCĐ thường niên PSI năm 2022: Kiên định định hướng phát triển

PSI đặt kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 380 tỷ đồng (tăng 111% so với kế hoạch 2021) và lợi nhuận sau thuế 22,5 tỷ đồng (tăng 185% so với kế hoạch 2021).

Với 3 lợi thế trụ cột bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng PVcombank và cổ đông chiến lược SMBC Nikko, PSI tiếp tục kiên định theo định hướng phát triển như đã xác định từ năm 2021 là: Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư, trong đó chú trọng phát triển khách hàng truyền thống trong lĩnh vực năng lượng, đón đầu xu thế đầu tư vào ngành năng lượng trong tương lai; Tiếp tục tập trung nguồn lực phục vụ hoạt động môi giới bán lẻ, tận dụng các cơ hội thị trường nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh, áp dụng công nghệ cũng như mở rộng mạng lưới để mở rộng tập khách hàng.

Các thành viên HĐQT PSI nhiệm kỳ 2022 - 2027
Các thành viên HĐQT PSI nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) bao gồm: Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận; Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế hoạt động HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị; Nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;...

ĐHĐCĐ đã bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT bao gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Trịnh Thế Phương, ông Nguyễn Xuân Hưng, bà Hồ Việt Hà và ông Trần Tuấn Anh - thành viên HĐQT độc lập. Ban Kiểm soát bao gồm: Ông Nguyễn Văn Nhiệm, ông Bùi Thế Anh, bà Nguyễn Thị An.

Các thành viên Ban Kiểm soát PSI
Các thành viên Ban Kiểm soát PSI

ĐHĐCĐ PSI 2022 đã kết thúc thành công trong không khí trang trọng và tin tưởng. PSI đã sẵn sàng với những mục tiêu kinh doanh được đề ra trong năm 2022.

P.V

PSI hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2022, thúc đẩy đầu tư công nghệPSI hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2022, thúc đẩy đầu tư công nghệ
PSI chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước đợt 1 và đợt 2 năm 2022, huy động 300 tỷ đồngPSI chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước đợt 1 và đợt 2 năm 2022, huy động 300 tỷ đồng
PSI bổ nhiệm Phó Giám đốc Công tyPSI bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
PSI ưu đãi lớn mở tài khoản chứng khoán trực tuyến eKycPSI ưu đãi lớn mở tài khoản chứng khoán trực tuyến eKyc
PSI triển khai chương trình: Đón sóng đầu năm - “Găm” ngay ưu đãiPSI triển khai chương trình: Đón sóng đầu năm - “Găm” ngay ưu đãi

DMCA.com Protection Status