Hội Dầu khí Việt Nam

Điểm tựa của trí tuệ dầu khí

09:20 | 16/03/2018

1,405 lượt xem
|
Với nhiệm vụ tập hợp trí tuệ của những nhà quản lý, nhà khoa học, Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) đã và đang thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện, tham mưu cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên.  

Nhiều đóng góp đáng kể

Trước những khó khăn của ngành Dầu khí trong thời gian qua, Thường trực Hội và Ban Thường vụ Hội DKVN đã tập trung hoạt động của Hội vào việc tìm hiểu những khó khăn, đồng hành cùng Tập đoàn và các đơn vị nghiên cứu tìm giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, củng cố niềm tin người lao động duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của PVN và các đơn vị.

Từ khi thành lập (2009) đến nay, với tư cách phản biện độc lập, Hội cũng đã được PVN, Bộ Công Thương, các đơn vị đặt hàng tư vấn và phản biện cho nhiều công trình trong lĩnh vực upstream, downstream, Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam... Trong đó phải nhắc tới việc phối hợp cùng PVN tổ chức Hội thảo “Định hướng và Giải pháp tạo sự phát triển bền vững khâu sau của ngành Dầu khí Việt Nam”, tham gia phản biện báo cáo “Quy hoạch phát triển ngành DKVN 2016-2025, tầm nhìn 2035”, báo cáo “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam 2016-2025, tầm nhìn 2035”, báo cáo “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến dầu khí Việt Nam 2016-2025, tầm nhìn 2035” theo đặt hàng của Bộ Công Thương, đóng góp ý kiến cho Tổng cục Năng lượng xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí sửa đổi…

diem tua cua tri tue dau khi 502809
Hội Dầu khí Việt Nam làm việc với PVEP để tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho đơn vị

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong nhiệm kỳ 2014-2017 vừa qua, Hội DKVN đã tổ chức 4 hội thảo, trao đổi học thuật kết hợp khảo sát thực địa vùng đảo Cô Tô, biển Tây Nam, thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học cùng các khóa đào tạo có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng đối với ngành Dầu khí nước nhà.

Đối với hoạt động ở các chi hội dầu khí cơ sở, Hội DKVN cũng đã kiện toàn công tác tổ chức, phát triển các hội viên… Câu lạc bộ các Doanh nghiệp Dầu khí đã tổ chức định kỳ tọa đàm trao đổi về các khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị, đề xuất các giải pháp và kiến nghị có chất lượng. Hội cũng đã kiện toàn tổ chức của báo Năng lượng mới - Petrotimes, chấn chỉnh hoạt động của báo phục vụ sát hơn các mục tiêu và nhiệm vụ của ngành, làm thủ tục bổ nhiệm mới Tổng biên tập Báo.

Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện trong nước, Hội DKVN đã có nhiều hoạt động đối ngoại, tiếp xúc với các tổ chức dầu khí quốc tế và khu vực để tìm cơ hội giao lưu và hợp tác như AAPG, SEAPEX và SPE. Là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Hội DKVN luôn có báo cáo định kỳ về hoạt động Hội gửi Đoàn Chủ tịch VUSTA, tham gia và đóng góp ý kiến tích cực trong các hội nghị tổng kết và sinh hoạt của VUSTA, các hội thảo quốc tế do VUSTA tổ chức.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ II, hoạt động của Hội DKVN đã thể hiện được sự mong đợi của những người làm công tác dầu khí Việt Nam trong và ngoài ngành, đúng tôn chỉ, mục đích và điều lệ của Hội, gây dựng được uy tín và lòng tin đối với lãnh đạo PVN, với các cơ quan quản lý Nhà nước và Đảng cấp trên, với VUSTA. Chất lượng hoạt động của các chi hội được cải thiện có hiệu quả, tạo sự liên kết và gắn bó giữa các chi hội và hỗ trợ tốt hơn cho các hội viên tập thể.

Tiếng nói của các nhà khoa học kỹ thuật dầu khí

Nhiệm kỳ III được dự báo sẽ là thời kỳ rất khó khăn và nhiều thách thức đối với ngành Dầu khí, Hội DKVN thể hiện quyết tâm luôn đồng hành, là chỗ dựa trí tuệ cho ngành Dầu khí Việt Nam và hỗ trợ cho các đơn vị thành viên của Hội phấn đấu vượt qua những khó khăn và thách thức, tạo sự chuyển biến và phát triển tích cực, ổn định vì sự nghiệp dầu khí của đất nước.

Về công tác tổ chức, Ban Thường vụ Hội xác định mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ III là tiếp tục củng cố tổ chức, tăng hiệu quả hoạt động và phát huy tính chủ động của các chi hội cơ sở, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chuyên môn của Trung ương Hội, mở rộng hợp tác quốc tế. Hoàn thiện mạng lưới các hội viên tập thể ở các đơn vị hạch toán độc lập, “các công ty con, cháu”, đóng trên địa phương các chi hội cơ sở, gắn hoạt động của các đơn vị này với hoạt động của các chi hội cơ sở.

Hội cũng tiếp tục điều chỉnh quy chế tài chính của Hội linh hoạt hơn tạo điều kiện để các chi hội có thể chủ động trực tiếp ký hợp đồng khi có đặt hàng của các đơn vị - hội viên tập thể trên địa bàn hoạt động.

Ngoài ra, Hội DKVN sẽ nghiên cứu và có giải pháp, hình thức tập hợp được lực lượng khoa học - kỹ thuật, kinh tế và các ngành có liên quan trong PVN đã đến tuổi nghỉ hưu, giảm biên khá đông trong những năm tới, tiếp tục tham gia đóng góp cho sự nghiệp dầu khí bằng kinh nghiệm và kiến thức tích lũy nhiều năm của mình.

Về công tác tư vấn, phản biện, Hội sẽ nghiên cứu tư vấn cho PVN về điều chỉnh các mục tiêu chiến lược của ngành (kế hoạch 2015-2025, tầm nhìn 2035) trước tình hình mới. Phối hợp cùng công đoàn ngành sớm tổ chức khảo sát hiện trạng của các đơn vị chủ chốt thuộc lĩnh vực cốt lõi khi thực hiện đề án tái cấu trúc, giảm biên, tìm hiểu về những khó khăn, bất cập trong sản xuất kinh doanh, các khó khăn và kiến nghị của người lao động, đề xuất các giải pháp tháo gỡ và kiến nghị với Tập đoàn, Bộ Công Thương, Chính phủ nhằm duy trì sự phát triển ổn định.

Hội cũng sẽ có nhiều biện pháp động viên lao động sáng tạo, phát hiện, hỗ trợ xây dựng và kiến nghị tuyên dương những cá nhân và công trình khoa học công nghệ xuất sắc nhận giải thưởng các cấp. Đồng thời tiếp tục công tác tư vấn, phản biện khi có yêu cầu của PVN, Bộ Công Thương, các đơn vị.

Bên cạnh đó, Hội cũng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực khoa học, đào tạo cũng như hoạt động câu lạc bộ và các chi hội cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả, hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở đơn vị, gắn kết với các đơn vị dầu khí tại địa phương.

Trong thời gian tới, Hội DKVN sẽ tiếp tục phát huy tập hợp ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của một Hội chính trị chuyên ngành là tư vấn phản biện; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ; đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức; động viên phong trào tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; hợp tác trong và ngoài nước… đóng góp tích cực cho sự phát triển vì sự nghiệp dầu khí Việt Nam.

K.An

DMCA.com Protection Status