Doanh nghiệp lo bị phạt chậm nộp thuế trong bối cảnh dịch bệnh, Bộ Tài chính nói gì?

16:06 | 05/11/2021

4,012 lượt xem
|
(PetroTimes) - Theo quy định tại Nghị định 126 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đến ngày 30/10, doanh nghiệp (DN) phải nộp đủ 75% tổng tiền thuế thu nhập DN cả năm. Bộ Tài chính đã có phản hồi trước thông tin nhiều DN lo lắng sẽ bị phạt chậm nộp thuế trong bối cảnh dịch bệnh còn khó khăn phức tạp.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, năm 2021, tình hình dịch Covid-19 phức tạp đã dẫn đến quý III/2021 có 23 tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của Chính phủ nên tình hình hoạt động kinh doanh quý III của các DN tại các tỉnh này bị tạm ngừng, có nhiều DN không phát sinh thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế thu nhập DN phải tạm nộp.

Doanh nghiệp lo bị phạt chậm nộp thuế trong bối cảnh dịch bệnh, Bộ Tài chính nói gì?
Bộ Tài chính sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập DN

Trong quý IV, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới nên các địa phương đã bỏ thực hiện giãn cách, Nhà nước cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ DN phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chủ yếu số thuế thu nhập DN sẽ phát sinh trong quý IV. Vì vậy, nếu thực hiện tính tiền chậm nộp theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên sẽ gây khó khăn cho DN.

Để kịp thời hỗ trợ cho DN yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định “trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập DN quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước” tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho DN trong việc thực hiện quy định tạm nộp thuế thu nhập DN theo quý, Bộ Tài chính sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập DN và thời điểm tính tiền chậm nộp tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để phù hợp với thời điểm nộp báo cáo tài chính quý của các DN thuộc diện lập báo cáo tài chính quý cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như tình hình thực tế của năm 2021.

Liên quan vấn đề này, thông tin báo chí mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, Tổng cục Thuế đang rà soát, nghiên cứu để sớm báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định trong Nghị định 126 mà các DN phản ánh.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ họp và chốt lại nội dung sửa đổi về quy định nêu trên trước khi trình Bộ Tài chính nội dung đề xuất sửa đổi trong tuần sau theo hướng đảm bảo tạo thuận lợi nhất cho DN.

M.C

DMCA.com Protection Status