Dự báo một năm tiếp tục thành công của PVEP

08:07 | 17/09/2013

470 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trong 8 tháng đầu năm, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và triển khai tích cực Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm trong năm 2013, ngày 12/9/2013, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chương trình làm việc với Tổng Công ty PVEP và các Công ty Điều hành chung (JOC) nhằm kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, triển khai chương trình hành động của Tập đoàn và tình hình quản lý vốn của tổng công ty. Đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các ban chức năng liên quan của Tập đoàn. Về phía PVEP có đồng chí Hoàng Ngọc Đang, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Đỗ Văn Khạnh, Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các ban, đơn vị thành viên, liên doanh của tổng công ty.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 8 tháng đầu năm 2013 của PVEP; cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 8 tháng đầu năm 2013 của PVEP là 3,29 triệu tấn, đạt 105% kế hoạch 8 tháng và đạt 70% kế hoạch năm; tổng doanh thu 8 tháng đầu năm 2013 (bao gồm cả doanh thu dịch vụ) là 39.614 tỉ VNĐ, đạt 125% kế hoạch cộng dồn và 82% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 8 tháng đầu năm 2013 là 21.876 tỉ VNĐ, đạt 160% kế hoạch cộng dồn và 106% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 8 tháng đầu năm 2013 là 12.134 tỉ VNĐ, đạt 153% kế hoạch cộng dồn và 101% kế hoạch năm; tổng nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm 2013 là 11.995 tỉ VNĐ, đạt 131% kế hoạch cộng dồn và 84% kế hoạch năm. Tất cả những con số đều dự báo một năm thành công nữa của PVEP.

PVEP đã ưu tiên tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ các dự án có dòng dầu/khí đầu tiên trong năm 2013, các dự án trọng điểm đang trong giai đoạn phát triển khai thác ở nước ngoài (Lô Junin 2 - Venezuela, Lô 433a&416b - Algeria; PM304 - Malaysia; Lô 67 - Peru) và các dự án phát triển khai thác khác; đánh giá cơ cấu đầu tư để có quyết định đầu tư mới/bổ sung một cách hiệu quả; tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát đánh giá thực hiện đầu tư, phân cấp đầu tư các dự án thăm dò khai thác dầu khí trong và ngoài nước; đa dạng hoá các hình thức thu xếp vốn, tận dụng tối đa các nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, đảm bảo cân đối đủ vốn cho nhu cầu đầu tư, SXKD của tổng công ty.

Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng các dự án PVEP thực hiện và tham gia là 60 dự án dầu khí (trong đó: 43 dự án trong nước và 17 dự án nước ngoài) và 5 dự án điều tra cơ bản; trong các dự án dầu khí PVEP điều hành 19 dự án, tham gia điều hành chung 15 dự án, tham gia góp vốn 26 dự án.

Về công tác quản lý và sử dụng vốn, PVEP đã tuân thủ theo đúng Quy chế tài chính về việc trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng các quy định hiện hành. Ngoài ra, tổng công ty cũng thường xuyên rà soát thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tài sản của PVEP, tăng cường mức độ an toàn về tài chính cho giai đoạn hiện nay và các năm sau, cụ thể: Hoàn thiện và ban hành quy định phân bổ chi phí dự án dầu khí không hiểu quả. PVEP hiện đang thực hiện phân bổ chi phí của các dự án không thành công, các dự án phát triển khai thác không hiệu quả tính cho cả đời dự án, đảm bảo phù hợp với quy định của các quy chế, quy trình. Trong năm 2012, tổng công ty đã thực hiện phân bổ chi phí là 6.256 tỉ đồng.

Tổng giám đốc PVEP nhận định, mặc dù kết quả hoạt động SXKD 2013 và rà soát việc thực hiện kế hoạch 2011-2015 cho thấy PVEP hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tài chính trong thời gian qua. Tuy nhiên, PVEP còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước mắt như khó khăn trong việc huy động đủ vốn để triển khai các dự án, một số dự án trong và ngoài nước có khả năng chậm tiến độ và tiềm ẩn nhiều rủi ro, cạnh tranh ngày càng gay gắt để tìm kiếm những dự án tốt ở những khu vực tiềm năng trên thế giới, v.v…

Tại buổi làm việc ban lãnh đạo  PVEP cùng lãnh đạo các Công ty Điều hành chung cũng đã báo cáo với lãnh đạo Tập đoàn về các giải pháp để đảm bảo sản lượng khai thác, công tác quản lý, sử dụng và vay vốn, cùng những vấn đề liên quan đến hoạt động của các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Phùng Đình Thực và Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của PVEP trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt, PVEP đã tích cực thúc đẩy triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí. Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị trong thời gian tới PVEP cần tiếp tục rà soát thúc đẩy toàn bộ các mỏ hiện có, xây dựng giải pháp để tăng cường hơn nữa hoạt động khai thác. PVEP cũng cần triển khai quyết liệt hơn nữa công tác gia tăng sản lượng một cách an toàn tại một số mỏ như mỏ Đại Hùng, Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng - Hải Sư Đen, Sư Tử Vàng - Sư Tử Đen - Sư Tử Trắng.

Tin tưởng vào khả năng quản lý, điều hành hoạt động của tổng công ty thành viên chủ lực với những cơ hội phát triển tiềm tàng, bên cạnh các vấn đề cụ thể của từng dự án, lãnh đạo Tập đoàn cũng chỉ đạo PVEP quan tâm chú trọng công tác hoạch định chiến lược, tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm để đảm bảo phát triển bền vữngtrong giai đoạn trước mắt và lâu dài, đóng góp ngày càng quan trọng vào thành tích và sự nghiệp chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

P.V

DMCA.com Protection Status