e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Vinh dự được lựa chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn), Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng này.

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Đầu năm 2020, Đảng ủy PV GAS đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ PV GAS, qua đó tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp; chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, xác định các giải pháp chủ yếu mang tính đột phá cho nhiệm kỳ tới.

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Xác định Đại hội Đảng bộ PV GAS lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng của PV GAS, Đảng ủy PV GAS đã tập trung, khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành đại hội theo kế hoạch với việc thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ chức đại hội; tập trung nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan như: Xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức... theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn.

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Văn kiện đại hội được soạn thảo kỹ lưỡng, nội dung đi vào trọng tâm, tập trung ý chí của toàn Đảng bộ. Các tham luận bám sát vào tình hình thực tế công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và những vấn đề trọng tâm của doanh nghiệp, đưa ra những bài học hay, đóng góp nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, giới thiệu những cán bộ tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đủ trí tuệ, kỹ năng, tâm huyết, sức khỏe vào Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về đại hội cũng được chú trọng thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Qua đó, Đảng ủy PV GAS đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, người lao động về hoạt động chính trị quan trọng này.

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Đại hội Đảng bộ PV GAS khóa X diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện Chỉ thị 19-CT/TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tình hình hiện nay. Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng ủy PV GAS đã khởi động kế hoạch tổ chức đại hội trên tinh thần thống nhất từ nhận thức đến hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cho đến từng đầu mối; các điều kiện an toàn, phòng chống dịch bệnh được thực hiện bài bản, chặt chẽ, đúng yêu cầu. Công tác chuẩn được thực hiện tốt, bảo đảm về quy mô, chất lượng và thành công cho đại hội, trên cơ sở thực hành tiết kiệm, tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Nhìn lại kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ PV GAS khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Đảng bộ PV GAS thực sự phấn khởi khi hầu hết các chỉ tiêu lớn đều đạt và vượt kế hoạch, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực hoạt động; giữ vững tốc độ phát triển; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Vị thế và uy tín của PV GAS ngày càng được nâng cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị, những vấn đề nóng bỏng, cấp bách được đưa ra bàn bạc, thảo luận và ra nghị quyết, kết luận chỉ đạo, lãnh đạo sát, đúng, kịp thời, đã giúp Đảng bộ PV GAS luôn giữ được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Hạ tầng ngành công nghiệp khí dần dần được hoàn thiện. Các hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý khí của PV GAS được vận hành an toàn, ổn định. PV GAS liên tục dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), là doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, nhiều năm liền được các tổ chức uy tín trong nước và khu vực đánh giá cao về kết quả hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cổ đông, người lao động, cộng đồng xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Trong 5 năm của nhiệm kỳ IX, Đảng bộ PV GAS luôn được đánh giá là đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ, đảng bộ trực thuộc nào được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên luôn chiếm tỷ lệ cao.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đảng bộ PV GAS lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, thể hiện sức mạnh đoàn kết của tập thể lãnh đạo PV GAS nói riêng, toàn ngành Dầu khí nói chung; là sự cổ vũ mạnh mẽ và tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn PV GAS vượt qua mọi thử thách, quyết liệt hành động, đổi mới sáng tạo, đưa PV GAS phát triển lên tầm cao mới.

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong

Nội dung: Mai Phương

Thiết kế: Duy Tiến

e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong[E-magazine] PVN - Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô quan trọng của Chính phủ
e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong[E-magazine] Trụ vững trước "giông bão", PVN tiếp tục có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế
e manazine dang bo pv gas san sang cho su kien chinh tri quan trong[E-magazine] Tiếp tục đưa PVN vượt qua khó khăn, tồn tại và phát triển