Giảng viên PVU tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020

09:52 | 24/11/2020

|
Ngày 21 và 22/11 tại TP HCM, Trung ương Đoàn tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần III năm 2020 với chủ đề "Việt Nam 2045".

Nhận lời mời, TS. Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Khoa Dầu khí và TS. Trương Thanh Tuấn - Giảng viên bộ môn Lọc hóa dầu, Khoa Dầu khí đại diện Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã tham dự và trao đổi đề xuất các quyết sách kiến nghị cho diễn đàn.

Giảng viên PVU tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020
Giảng viên PVU tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020
TS. Nguyễn Văn Hùng và TS. Trương Thanh Tuấn đại diện PVU tham dự diễn đàn

Tham dự Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần III có 206 đại biểu chính thức được lựa chọn trong tổng số trên 1.500 hồ sơ. Các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài có các đề tài nghiên cứu hoặc hướng nghiên cứu khả thi; là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước, có hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc đang đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến các nhóm nội dung của diễn đàn.

Giảng viên PVU tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020
Giảng viên PVU tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020
Các đại biểu tham dự buổi khai mạc diễn đàn

Được biết, Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm nay nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tạo môi trường để các trí thức trẻ thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước. Bên cạnh đó, các đại biểu tại diễn đàn cũng sẽ đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm góp phần cùng Đảng, Nhà nước đưa Việt Nam đạt những mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Giảng viên PVU tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020
Các đại biểu lắng nghe các chia sẻ tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh 4 nhóm chủ đề chính: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; vai trò của khoa học - công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước; vai trò của thanh niên và trí thức trẻ trong tham gia phát triển đất nước đến năm 2045.

Giảng viên PVU tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020
TS. Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Khoa Dầu khí PVU trao đổi tại diễn đàn
Giảng viên PVU tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020
TS. Nguyễn Văn Hùng trả lời phỏng vấn báo- đài bên lề diễn đàn

Kết thúc diễn đàn, Ban tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến của đại biểu, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trung ương Đoàn đánh giá cao thành quả hoạt động của Diễn đàn Trí thức trẻ lần thứ III và mong muốn các trí thức trẻ trong và ngoài nước tiếp tục cống hiến cho đất nước.

An Nhiên