Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BSR đẩy mạnh, lan toả văn hoá doanh nghiệp, văn hóa học tập

18:42 | 19/05/2024

7,983 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhằm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết 281 về “Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn), Đảng ủy Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã ban hành Kế hoạch số 675 triển khai thực hiện Nghị quyết số 281; đồng thời, phát động thi đua thúc đẩy văn hóa học tập và đổi mới sáng tạo trên nền tảng giá trị cốt lõi của văn hóa BSR, qua đó, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chi tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra.

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa học tập trong phát triển doanh nghiệp, ngay từ khi thành lập, BSR đã triển khai thực hiện đánh giá mức độ gắn kết đội ngũ nhân viên, triển khai sâu rộng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng hệ giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh và xây dựng sổ tay văn hóa, bộ nguyên tắc ứng xử,... Và để thực hiện một cách căn cơ, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ và khoa học, BSR đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành đội ngũ giảng viên nội bộ, đội ngũ đại sứ văn hóa và hình thành một hệ thống thống nhất, xuyên suốt trong triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp từ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, Chi nhánh, Phòng Ban, đến từng CBCNV.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BSR đẩy mạnh, lan toả văn hoá doanh nghiệp, văn hóa học tập
Đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương (thứ 2 từ trái sang) thay mặt Ban lãnh đạo BSR nhận Giấy khen.

Trên nền tảng văn hóa bản sắc của Petrovietnam “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”, đội ngũ cán bộ, nhân viên BSR đã sát cánh bên nhau nỗ lực vì sự phát triển bền vững của BSR với 5 giá trị cốt lõi “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”, và quyết tâm lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho mọi hoạt động quản trị. Văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi một quá trình kiên trì và bền bỉ, nhưng cũng cần có những ưu tiên phù hợp trong từng giai đoạn. Năm 2022, BSR ưu tiên chọn 02 giá trị “Chuyên nghiệp” và “Sáng tạo” để triển khai thực hiện; năm 2023 BSR ưu tiên chọn 02 giá trị “Đoàn kết” và “Hiệu quả” và năm 2024 BSR ưu tiên thấm nhuần, kết hợp tổng hòa 5 giá trị cốt lõi vào nghĩ suy, hành động của CBCNV thông qua bản sắc riêng của từng đơn vị, từng phòng ban mà CBCNV đó làm việc, nhưng bảo đảm trên tinh thần của văn hóa BSR và văn hóa Petrovietnam.

“Doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển phải dựa trên sự học, mà doanh nghiệp muốn xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững càng phải dựa vào sự học hơn nữa. Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và toàn bộ hệ thống chính trị của BSR đã nhận diện, chỉ đạo cụ thể bằng Nghị quyết, hệ thống quy chế, quy định, kế hoạch theo từng giai đoạn, theo sát tình hình thực tiễn đặt ra. BSR ưu tiên thực hiện đầy đủ với chính sách đào tạo và phát triển năng lực toàn diện cho người lao động với mục tiêu tuân thủ kỷ cương, thực hiện công việc với chuẩn mực cao nhất, đoàn kết đồng lòng hướng đến mục tiêu chung, cùng phát huy các ý tưởng sáng tạo để tối ưu và phát triển Công ty và cá nhân trên các phương diện sức khỏe, tinh thần, tình cảm, kỹ năng và trí tuệ. Hàng năm trung bình BSR thực hiện hơn 10.000 lượt người đào tạo để đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao” - ông Nguyễn Văn Hội khẳng định.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BSR đẩy mạnh, lan toả văn hoá doanh nghiệp, văn hóa học tập
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam và đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 281 của Tập đoàn. Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội (thứ 4 từ phải qua) thay mặt Ban lãnh đạo BSR nhận Bằng khen của Tập đoàn.

Hiện nay, BSR đang hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất học tập, đào tạo, tinh thần chia sẻ và tự học không ngừng trong toàn đội ngũ. BSR đã và đang thành công trong việc đảm bảo năng lực theo vị trí và tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, đánh giá và khuyến khích học tập không ngừng. Lộ trình thăng tiến của CBCNV được thiết lập theo hai định hướng: hướng quản lý và hướng chuyên gia để người lao động lựa chọn theo năng lực và thiên hướng của mình. Chương trình đào tạo cá nhân IDP là một KPI quan trọng của mỗi CBCNV trong năm 2024 và các năm về sau.

BSR xác định văn hóa doanh nghiệp, văn hóa học tập là các yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Trong những thời điểm khó khăn khó khăn nhất, chính tinh thần, nội lực của tập thể người lao động đã giữ vững được hoạt động sản xuất kinh doanh và giúp cho BSR tận dụng thành công cơ hội ở những thời điểm then chốt mang lại kết quả rất tốt, với những kỷ lục về doanh thu, lợi nhuận, sản lượng,… Đơn cử, năm 2022, đơn vị sản xuất được 7 triệu tấn sản phẩm, doanh thu đạt 168.895 tỷ đồng, nộp ngân sách 19.027 tỷ đồng, đạt 37,1 triệu giờ công an toàn. Năm 2023, sản xuất 7,36 triệu tấn sản phẩm, doanh thu 150.073 tỷ đồng, nộp ngân sách 17.393 tỷ đồng, đạt 42,2 triệu giờ công an toàn. Bước vào năm 2024 với những nhiệm vụ mới, BSR đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 và hiện nhà máy đang hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả. Tính đến ngày 11/4/2024, BSR đạt 45 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BSR đẩy mạnh, lan toả văn hoá doanh nghiệp, văn hóa học tập
NLĐ BSR đã làm chủ KHCN lọc hóa dầu, có hàng trăm sáng kiến, cải tiến, làm lợi cho Công ty hàng nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, phát huy các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến tại BSR được CBCNV không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng việc đưa yếu tố “sáng tạo” và hệ giá trị cốt lõi, trên nền tảng của tổng hòa 5 giá trị cốt lõi của BSR và nền tảng văn hóa Petrovietnam, BSR đã hình thành được hệ sinh thái hiệu quả, mà sáng tạo là trụ cột hết sức quan trọng. Năm 2023, BSR có 10 sáng kiến đạt giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, đã công nhận 328 ý tưởng khả thi để áp dụng vào thực tế và 423 cải tiến thành công đang được áp dụng vào hoạt động SXKD, 19 sáng kiến đăng ký cấp Tập đoàn và tham gia giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, làm lợi khoản 700 tỷ đồng. BSR vinh dự một trong những đơn vị dẫn đầu trong các đợt thi đua sáng kiến của Tập đoàn, của tỉnh Quảng Ngãi.

“Năm 2024, BSR tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn hóa doanh nghiệp, quán triệt sâu sắc phương châm “Làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới” để sẵn sàng chuyển dịch mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế chuyển đổi, phát triển trên tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”, đưa doanh nghiệp không ngừng phát triển, đảm bảo định hướng phát triển bền vững. Tiếp tục hoàn thiện các nội dung của “tổ chức học tập”, không ngừng phấn đấu đáp ứng tiêu chí về văn hóa học tập, chia sẻ tri thức, xây dựng đội ngũ người lao động, đội ngũ tri thức BSR có trách nhiệm, chuyên nghiệp. Đề cao tính đổi mới, sáng tạo, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc thực tiễn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của tỉnh Quảng Ngãi và của đất nước” - ông Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh.

Với những thành tích đã đạt được, tại hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 281 về “Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BSR đã vinh dự nhận Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 281 của Tập đoàn. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Kỹ sư Ban Vận hành Sản xuất BSR cũng vinh dự được Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.

BSR và HSBC phối hợp triển khai thu xếp vốn vay ECA cho Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung QuấtBSR và HSBC phối hợp triển khai thu xếp vốn vay ECA cho Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất
BSR sản xuất thành công nhiều sản phẩm hạt nhựa thân thiện môi trườngBSR sản xuất thành công nhiều sản phẩm hạt nhựa thân thiện môi trường
Sáng kiến giúp BSR có thêm hàng chục triệu đô mỗi nămSáng kiến giúp BSR có thêm hàng chục triệu đô mỗi năm
BSR tôn vinh đội ngũ tri thức và nghiên cứu khoa họcBSR tôn vinh đội ngũ tri thức và nghiên cứu khoa học

P.V

DMCA.com Protection Status