[Infographic] “Chiến dịch” 51 ngày đêm bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất

[Infographic] Những mũi khoan gặp dầu trước ngày Đại thắng 30/4/1975[Infographic] Những mũi khoan gặp dầu trước ngày Đại thắng 30/4/1975
[Infographic] PV DRILLING V: Thế hệ giàn TAD hiện đại nhất thế giới[Infographic] PV DRILLING V: Thế hệ giàn TAD hiện đại nhất thế giới
[Infographic] PVT HERA - Tàu chở dầu thô trọng tải lớn thứ 2 ở Việt Nam[Infographic] PVT HERA - Tàu chở dầu thô trọng tải lớn thứ 2 ở Việt Nam