[Infographic] Những mũi khoan gặp dầu trước ngày Đại thắng 30/4/1975

06:38 | 29/04/2020

|
Đại thắng 30/4/1975 là bước ngoặt lịch sử làm sụp đổ chính phủ VNCH ở miền Nam Việt Nam, kết thúc "giấc mơ dầu khí sẽ thay đồng tiền viện trợ Mỹ", khi mà chỉ trong vòng một năm, sáu giếng khoan đã được thực hiện để thăm dò trên thềm lục địa miền Nam.