INFOGRAPHIC: PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý I/2018

09:19 | 05/04/2018

|
Vượt lên trên những khó khăn, thách thức, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2018 đặt ra.