Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ả Rập Xê-út (Kỳ XI)

19:37 | 21/12/2021

7,041 lượt xem
|
(PetroTimes) - Khung pháp lý của Ả Rập Xê-út thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý trong lĩnh vực dầu khí và kinh doanh dầu khí, đồng thời cũng có cơ chế để các công ty dầu khí khiếu nại các quyết định của cơ quan quản lý.
Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ả Rập Xê-út (Kỳ XI)
Một cơ sở dầu khí của Saudi Aramco. Ảnh: Ahmad Elitani/AFP/Getty Images.

Quyền hạn của cơ quan quản lý trong việc giám sát thực thi quy định

Một Ủy ban (có ít nhất một thành viên có chuyên môn về pháp lý) phải được thành lập theo Luật Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ, do Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản quyết định, để xem xét các vi phạm khác nhau (Điều 12, Luật Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ). Thanh tra viên phải được chỉ định để kiểm soát các vi phạm và khởi tố dân sự cũng như hình sự theo luật và các quy định của luật (Điều 12, Quy định thi hành Luật Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ).

Những hành động sau bị coi là vi phạm: (i) Mua bán các sản phẩm dầu mỏ vi phạm giấy phép và mục đích thương mại đã xác định. (ii) Chuyển giao hoặc phân phối các sản phẩm dầu mỏ cho các bên không được cơ quan chức năng chấp thuận. (iii) Sử dụng các sản phẩm dầu mỏ làm nguyên liệu vi phạm Luật Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ. (iv) Bán các sản phẩm dầu mỏ bị cáo buộc đã được mang đi thử nghiệm mà không có kết quả kiểm nghiệm đã được phê duyệt. (v) Thông tin sai một sản phẩm xăng dầu đã được định giá là không được định giá (là hành vi bị phạt nặng).

Các hình phạt đối với các vi phạm từ mục (i) đến (iv) ở trên bao gồm: (i) Hủy bỏ giấy phép. (ii) Từ chối cấp giấy phép. (iii) Đình chỉ hợp đồng cung cấp trong ba năm. (iv) Phạt tiền không quá 2 lần giá trị thành phẩm xăng dầu theo giá thị trường quốc tế. Các hành vi trên có thể bị phạt gấp đôi nếu vi phạm nhiều lần.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ả Rập Xê-út (Kỳ XI)
Nhà máy khí đốt Fadhili của Saudi Aramco, cách thành phố công nghiệp Jubail 30km, là một phần trong hệ thống đường ống dẫn khí tổng thể (MGS) của Ả Rập Xê-út. Ảnh:Saudi Aramco.

Các hình phạt đối với hành vi thông tin sai một sản phẩm xăng dầu đã được định giá là không được định giá bao gồm việc truy cứu trách nhiệm hình sự dẫn đến phạt tù tối đa là 5 năm, phạt tiền không quá 3 lần giá trị của sản phẩm theo giá thị trường quốc tế và tịch thu sản phẩm.

Đối với các Quy định về Cung cấp và Định giá Khí, người được cấp phép phải tuân thủ đầy đủ quy định của hệ thống cung cấp khí, giá cả, các quy định và kiểm soát của nó cũng như các điều khoản và điều kiện của giấy phép.

Những hành động sau đây bị coi là vi phạm Điều 18, khoản (3), Quy định Điều hành của Quy chế Cung cấp và Định giá Khí: (i) Vi phạm nghiêm trọng và nhiều lần các điều khoản và điều kiện của giấy phép. (ii) Vi phạm thường xuyên và nhiều lần các quy tắc và quy định hoặc chỉ thị điều hành. (iii) Sự gián đoạn toàn bộ hoặc một phần dịch vụ do người được cấp phép cung cấp do sự cẩu thả, gian lận hoặc không đủ năng lực của người được cấp phép. (iv) Bán hoặc chuyển nhượng các tài sản cơ bản của bên được cấp phép mà không có sự phê duyệt trước của Bộ Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản. Việc người được cấp phép không tuân thủ các yêu cầu có thể dẫn đến các hình phạt từ cảnh cáo, phạt tiền đến hủy bỏ giấy phép.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ả Rập Xê-út (Kỳ XI)
Một trạm cung cấp xăng dầu của Saudi Aramco. Ảnh: Saudi Aramco.

Theo Điều 17 (1) của Quy định chung về Môi trường, Tổng cục Khí tượng và Bảo vệ Môi trường (GAMEP) phải xác định rõ khi nào một tiêu chuẩn môi trường đã bị vi phạm, phối hợp với các cơ quan liên quan khác, khiến người vi phạm: (i) Loại bỏ mọi tác động tiêu cực đến môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành trong một khoảng thời gian nhất định. (ii) Cung cấp báo cáo về các bước đã thực hiện để ngăn chặn việc tái diễn vi phạm trong tương lai (phải được GAMEP phê duyệt).

Trong trường hợp vi phạm, các hình phạt có thể bao gồm: (i) Bị phạt tù lên đến 5 năm. (ii) Phạt tiền lên đến 500 000 SAR. (iii) Thanh toán các khoản bồi thường thích hợp. (iv) Yêu cầu loại bỏ hành vi vi phạm thông qua các công trình khắc phục. (v) Đóng cửa cơ sở hoặc tạm giữ tàu trong tối đa 90 ngày.

Quyền khiếu nại đối với các quyết định của cơ quan quản lý

Theo Điều 20 (2) của Quy định chung về Môi trường, các hình phạt vi phạm Quy định chung có thể do một Ủy ban chuyên gia, được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Môi trường, Nước và Nông nghiệp, đưa ra. Các quyết định của Ủy ban chuyên gia có thể bị kháng cáo lên các Tòa án các vấn đề chung trong vòng 60 ngày kể từ ngày người vi phạm được thông báo về các khoản tiền phạt hoặc hình phạt. (Còn tiếp)

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status