Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ VII)

10:09 | 29/11/2021

3,285 lượt xem
|
(PetroTimes) - Các văn bản pháp lý về hoạt động dầu khí ở Ai Cập đưa ra một số quy định cụ thể liên quan đến hoạt động chuyển nhượng và thay đổi quyền kiểm soát.

Chuyển nhượng quyền lợi

Bất kỳ sự chuyển nhượng quyền lợi dầu khí nào cho bên thứ ba (dù là chuyển nhượng cổ phần hay tài sản) đều cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chính phủ Ai Cập, do Bộ Dầu khí và Khoáng sản (MOP) đại diện, và trên thực tế cũng có sự đồng ý của Tổng công ty Dầu khí Ai Cập EGPC/Công ty Cổ phần Khí đốt Tự nhiên Ai Cập EGAS (thường là một bên ký kết chứng thư chuyển nhượng). Yêu cầu này thường được nêu rõ ràng theo điều khoản chuyển nhượng liên quan của hợp đồng tô nhượng và được xác nhận tại Điều 67 của Quy định Điều hành của Luật Nhiên liệu.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ VII)
Ngày 21/6/2018, Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập Tarek al-Mulla đã ký thỏa thuận với công ty dầu khí UAE Mubadala Petroleum, tập đoàn dầu khí Italia Eni và EGAS về việc chuyển nhượng 10% cổ phần ở tô nhượng Shorouk tại giếng khí tự nhiên Zohr cho Mubadala Petroleum. Ảnh:Egypt Independent.

Các Quy định Điều hành Luật Nhiên liệu đặt ra một số điều kiện nhất định phải đáp ứng để được MOP chấp thuận, đó là: (i) Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo hợp đồng tô nhượng phải được thực hiện một cách hợp lệ; (ii) Bên được chuyển nhượng phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật và tài chính nhất định; (iii) Chứng thư chuyển nhượng phải được đệ trình để EGPC xem xét, và kết hợp một điều khoản xác nhận rằng bên được chuyển nhượng sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản của hợp đồng tô nhượng; (iv) Bên được chuyển nhượng phải đưa ra một kế hoạch phát triển, bao gồm các vấn đề về kinh tế và kỹ thuật liên quan và các kỳ vọng về khai thác trong thời gian còn lại của hợp đồng tô nhượng.

Nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng một cách hợp lệ, sẽ mất từ ​​4 đến 6 tháng để nhận được chấp thuận của chính phủ về việc chuyển nhượng quyền lợi. Cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng sẽ cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng tô nhượng.

Quyền ưu tiên

Cơ quan có thẩm quyền (EGPC/EGAS) được cấp quyền ưu tiên để thu được tiền lãi dự định được chỉ định. Thông thường, các hợp đồng tô nhượng có cơ chế thực hiện quyền đó. Nhà thầu (người chuyển nhượng) phải thông báo bằng văn bản cho EGPC/EGAS, các chi tiết của thỏa thuận đạt được với người được chọn chuyển nhượng, bao gồm cả giá trị của từng thỏa thuận chuyển nhượng. EGPC/EGAS sẽ có quyền thực hiện quyền ưu tiên của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, theo hợp đồng tô nhượng, kể từ ngày được thông báo.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ VII)
Ngày 16/6/2021, Tập đoàn dầu khí Italia Eni đã ký thỏa thuận với EGPC và công ty dầu khí Nga Lukoil để hợp nhất các tô nhượng Meleiha và Meleiha Deep thành Meleiha Merged tại Sa mạc Tây Ai Cập, kéo dài thời hạn tô nhượng từ năm 2036 tới năm 2041. Ảnh: David Mark/Pixabay/Offshore echnology.

Nếu EGPC/EGAS chọn thực hiện quyền của mình, EGPC/EGAS phải gửi một thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng, theo đó EGPC/EGAS và bên chuyển nhượng phải thương lượng một cách thiện chí để ký kết một thỏa thuận hoạt động chung (trừ khi đã được ký kết giữa các nhà thầu), được soạn thảo phù hợp với khuôn mẫu do Hiệp hội Các nhà đàm phán dầu khí quốc tế (Association of International Petroleum Negotiators) công bố.

Nếu không đạt được thỏa thuận nào giữa nhà thầu và EGPC/EGAS trong một khoảng thời gian nhất định (được xác định trong hợp đồng tô nhượng), nhà thầu sẽ có quyền chuyển nhượng cho bên được chuyển nhượng bên thứ 3 tùy thuộc vào sự chấp thuận của Chính phủ Ai Cập.

Thay đổi quyền kiểm soát

Việc thay đổi quyền kiểm soát (trái với chuyển nhượng trực tiếp) không được quy định theo luật hiện hành, cũng không được quy định rõ ràng theo các hợp đồng tô nhượng mẫu. Chính phủ Ai Cập thường mở rộng quyền kiểm soát trong các dự án mà nhà thầu chỉ đơn thuần được thành lập để thực hiện dự án ở Ai Cập. Do không có hướng dẫn rõ ràng về vấn đề này, các thương vụ thay đổi quyền kiểm soát hoặc chuyển nhượng gián tiếp được triển khai theo từng trường hợp cụ thể.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí ở Ai Cập (Kỳ VII)
Ngày 3/1/2021, Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập đã ký 2thỏa thuận PSC với Shell tại 2 khu vực tô nhượng có nhiều tiềm năng dầu và khí tự nhiên ngoài khơi Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Ảnh: Egypt Independent.

Phí chuyển nhượng

Thông thường, trong việc chuyển nhượng cho bên thứ 3 có yêu cầu thanh toán phần hoa hồng chuyển nhượng, số tiền này khác nhau và thường được xác định trong hợp đồng tô nhượng. Theo các điều khoản tiêu chuẩn của hợp đồng tô nhượng, hoa hồng chuyển nhượng thường tương đương với 10% giá trị của giao dịch chuyển nhượng, có thể được tính toán dựa trên: (i) Giá trị tài chính mà người được chuyển nhượng phải trả; (ii) Các cam kết tài chính cho các chương trình kỹ thuật hoặc kế hoạch phát triển; (iii) Giá trị tài chính của các khoản dự trữ; (iv) Giá trị tài chính của cổ phiếu hoặc cổ phiếu được trao đổi giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng; (iv) Bất kỳ loại giao dịch nào khác sẽ được thông báo. (Còn nữa)

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status