Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động

11:37 | 06/05/2017

|
Từ 25 đến 27-4, tiếp tục chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 1 năm 2017, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thành lập đoàn kiểm tra công tác an toàn sức khỏe môi trường tại một số đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Hồng Thái - Trưởng ban An toàn sức khỏe môi trường Tập đoàn (ATSKMT) làm Trưởng đoàn.

Đoàn đã kiểm tra tại 6 đơn vị gồm Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) và Tổng Công ty CP Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE).

kiem tra cong tac an toan ve sinh lao dong
Tập huấn công tác PCCC tại PV GAS

Trong đợt kiểm tra cấp 1 này, đoàn chú trọng công tác tổ chức bộ máy và hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ-PCCN; thực hiện kế hoạch ATVSLĐ; Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2017...

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá, công đoàn các tổng công ty đã tham gia vào hoạt động ATVSLĐ-PCCN thông qua việc cùng chính quyền xây dựng các nội quy, quy chế quy định liên quan; thường xuyên tham gia công tác kiểm tra ATVSLĐ các cấp, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ công đoàn, ATVSV các quy định, chế độ về công tác ATVSLĐ; phát động, hướng dẫn các đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào do tổng công ty, các bộ, ngành phát động; kiện toàn đội PCCC, Hội đồng ATVSLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, ban chỉ huy tình huống khẩn cấp; phân định trách nhiệm của các cấp quản lý đối với công tác ATSKMT, phân công lãnh đạo tổng công ty phụ trách công tác ATSKMT, thành lập ban/phòng An toàn - Môi trường hoặc phân công cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn để quản lý, tổ chức và thực hiện công tác ATSKMT. Xây dựng và đang duy trì hệ thống quản lý ATSKMT theo các tiêu chuẩn, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004. Hiện tổng công ty đang soát xét, sửa đổi để chuyển sang các phiên bản ISO 14001:2015, ISO 45001:2016.

Về công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, các tổng công ty đều chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV-LĐ 1 lần/năm, lao động nữ 2 lần/năm; lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại 2 lần/năm; tổ chức bếp ăn hoặc hỗ trợ phụ cấp tiền ăn ca cho người lao động.

Việc thực hiện kiểm tra hồ sơ ATSKMT-PCCC tại 3 tòa nhà PVFCCo Tower, PV GAS Tower, Petro Tower, kết quả như sau: các đơn vị đã thực hiện các yêu cầu về giám sát môi trường, quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn, nước thải và báo cáo theo đúng yêu cầu.

Qua ba ngày làm việc, đoàn kiểm tra kết luận, công tác ATSKMT tại các tổng công ty đã được quan tâm thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu pháp luật và phù hợp với các tiêu chuẩn trong công nghiệp dầu khí. Đối với PV GAS, PTSC và PVFCCo đã thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, đoàn kiểm tra đề nghị tiếp tục duy trì, phát huy công tác quản lý an toàn sức khỏe môi trường theo hệ thống quản lý, tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các quy định mới liên quan.

Tuy nhiên, để tăng cường công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, đoàn kiểm tra có một số kiến nghị đối với PVE, PVMR, PETROSETCO như sau: Đối với hệ thống quản lý ATSKMT, cần tăng tần suất cập nhật danh mục các văn bản pháp luật và kịp thời đánh giá các yêu cầu cần tuân thủ; quản lý, theo dõi mạng lưới ATVSLĐ, lập kế hoạch ATVSLĐ hằng năm, xây dựng quy chế hoạt động và chi phụ cấp trách nhiệm cho ATVSV; tại các đợt kiểm tra của tổng công ty cần có những nội dung theo chức năng của công đoàn trong lĩnh vực ATVSLĐ; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2017.

Nguyễn Tá