Kiện toàn Bộ máy điều hành của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

13:48 | 08/01/2019

|
Chiều 7 tháng 1 năm 2019, tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp.
kien toan bo may dieu hanh cua cong ty me tap doan dau khi viet nam
Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm tại Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Anh Chiến giữ chức Phó trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp.

Đồng thời nhân dịp này, Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp đã triển khai các quyết định kiện toàn bộ máy cấp phòng trong Ban cho 6 Trưởng/Phó các phòng trực thuộc, gồm: Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng; phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp và phòng Đoàn thể và Dân chủ cơ sở.

Như vậy, đến thời điểm này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo thuộc bộ máy điều hành cho đến cấp phòng. Quá trình thực hiện công tác nhân sự được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, tuân thủ đúng quy định. Tập đoàn cũng thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp với tái cơ cấu, bố trí nhân sự tại các ban Tập đoàn và các đơn vị thành viên; giới thiệu để bầu/bổ nhiệm cán bộ tham gia các vị trí quản lý điều hành, người đại diện Tập đoàn, Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập tại các công ty con của PVN.

P.V