Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí - Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Nhiều vấn đề kỹ thuật tồn tại 20 năm được xử lý triệt để

15:58 | 29/03/2019

|
Trong năm 2018, phong trào sáng kiến sáng chế (SKSC) của Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (XN Khí) tiếp tục được xếp hạng nhất trong toàn Liên doanh Vietsovpetro với 21 đơn sáng kiến, 11 sáng kiến được công nhận, 8 sáng kiến đang được tiếp tục xem xét, với tổng hiệu quả kinh tế cho 8 sáng kiến là 160.052 USD.

Ngày 21/3 vừa qua, XN Khí đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SKSC - KHCN năm 2018 và phương hướng năm 2019. Đây là hoạt động thường niên nhằm đánh giá phong trào thi đua sáng kiến về những thành tích và giá trị của các sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất và đưa ra phương hướng phát triển trong năm tiếp theo.

Năm 2018 được đánh giá là một năm thành công với XN Khí trên nhiều phương diện, trong đó có phong trào sáng kiến sáng chế với những kết quả đáng ghi nhận: XN Khí tiếp tục giữ vững vị trí đồng giải nhất phong trào SKSC trong Liên doanh Vietsovpetro năm thứ ba liên tiếp.

nhieu van de ky thuat ton tai 20 nam duoc xu ly triet de
Đại diện Ban lãnh đạo XN Khí trao Giấy chứng nhận sáng kiến sáng chế cho các tác giả, đồng tác giả sáng kiến.

Trong số 21 đơn đăng ký sáng kiến có 11 sáng kiến của XN Khí được Hội đồng SKSC Vietsovpetro công nhận, áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế. Cụ thể, hiệu quả kinh tế cho 8 sáng kiến tính được là 160.052 USD. Đặc biệt, nhờ những sáng kiến này, nhiều vấn đề kỹ thuật tồn tại 20 năm đã được xử lý triệt để trên Giàn nén khí Nhỏ, góp phần to lớn vào đảm bảo cho các giàn của XN Khí làm việc ổn định, an toàn và liên tục, tiết kiệm chi phí mua vật tư và phụ tùng thay thế và chi phí nhân công bảo dưỡng sửa chữa.

Để đạt các thành tích trên là nhờ sự tham gia tích cực, sáng tạo của đội ngũ công nhân, kỹ sư, toàn thể CBCNV XN Khí cùng sự ủng hộ và chỉ đạo từ Ban lãnh đạo Xí nghiệp cũng như sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Hội đồng SKSC Vietsovpetro, Công đoàn Vietsovpetro, Công đoàn Xí nghiệp Khí, Phòng Kỹ thuật sản xuất và các đơn vị khác trong Liên doanh Vietsovpetro như: Viện NIPI, XN Khai thác, XN Cơ điện, XN Xây lắp...

Ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân trong phong trào SKSC - KHCN năm 2018, ngày 7/3/2019, Tổng giám đốc Vietsovpetro đã có quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân XN Khí. Theo đó, tập thể XN Khí đồng giải nhất về phong trào sáng kiến, sáng chế; khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc là Giàn nén khí Trung tâm, Giàn nén khí Nhỏ, Giàn nén khí Mỏ Rồng và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

nhieu van de ky thuat ton tai 20 nam duoc xu ly triet de
Ông Nguyễn Anh Phong - Giám đốc XN Khí và ông Lê Đức Khương - Phó giám đốc tặng hoa chúc mừng các cá nhân xuất sắc trong phong trào SKSC của XN Khí năm 2018.

Năm 2019, XN Khí sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào SKSC, đồng thời đề ra những mục tiêu cụ thể như: Cải tiến sơ đồ thu gom khí cao áp mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng; Cải tiến sơ đồ thu gom khí thấp áp; Nâng cao hiệu quả làm việc của 3 giàn nén khí và cả hệ thống thu gom, vận chuyển khí về bờ tại mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, Thiên Ưng…; Nâng cao hệ số làm việc của các thiết bị máy móc, tiết kiệm vật tư, hóa chất, khí nhiên liệu; Nâng cao hiệu quả và năng suất hệ thống đường ống cung cấp khí về bờ và khí gaslift; Nâng cao hiệu quả hệ thống tổ chức sản xuất và nhân lực của XN Khí, đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong XN nhằm tạo ra một cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất hợp lý và hiệu quả...

Trúc Lâm

Theo Vietsovpetro