[P-magazine] Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh
[P-magazine] Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh

Nội dung: Mai Phương – Hiền Anh

Thiết kế: Duy Tiến

[E-Magazine] Petrovietnam ngược dòng thị trường, hiện thực khát vọng tăng trưởng[E-Magazine] Petrovietnam ngược dòng thị trường, hiện thực khát vọng tăng trưởng
[P-magazine] Petrovietnam nỗ lực duy trì nhịp độ cao trong SXKD, kiên định với mục tiêu tăng trưởng[P-magazine] Petrovietnam nỗ lực duy trì nhịp độ cao trong SXKD, kiên định với mục tiêu tăng trưởng
[E-magazine] Chiến lược phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu quốc gia của  Việt Nam trong tương lai[E-magazine] Chiến lược phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu quốc gia của Việt Nam trong tương lai