[P-magazine] Về đích sớm, Petrovietnam tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2023
[P-magazine] Về đích sớm, Petrovietnam tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2023
[P-magazine] Về đích sớm, Petrovietnam tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2023

Nội dung: M.P - H.A

Thiết kế: Duy Tiến

[P-magazine] PVFCCo: 15 triệu tấn đạm và 20 năm lao động sáng tạo không ngừng[P-magazine] PVFCCo: 15 triệu tấn đạm và 20 năm lao động sáng tạo không ngừng
[P-magazine] Điều chưa biết về “siêu dự án” 12 tỉ USD sắp triển khai của Petrovietnam[P-magazine] Điều chưa biết về “siêu dự án” 12 tỉ USD sắp triển khai của Petrovietnam
[P-magazine] Nhà máy Đạm Cà Mau cán mốc sản xuất 10 triệu tấn Urê[P-magazine] Nhà máy Đạm Cà Mau cán mốc sản xuất 10 triệu tấn Urê