[P magazine] PVFCCo: 15 triệu tấn đạm và 20 năm lao động sáng tạo không ngừng[P magazine] PVFCCo: 15 triệu tấn đạm và 20 năm lao động sáng tạo không ngừng

Nội dung: Lê Trúc

Thiết kế: Duy Tiến

[P-magazine] Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh[P-magazine] Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh
[P-magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam - điểm tựa vững chắc cho người lao động dầu khí[P-magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam - điểm tựa vững chắc cho người lao động dầu khí
[P-magazine] Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Đặt mục tiêu tăng trưởng không phải vì thành tích[P-magazine] Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Đặt mục tiêu tăng trưởng không phải vì thành tích