[P-magazine] Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Đặt mục tiêu tăng trưởng không phải vì thành tích

[P-magazine] Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Đặt mục tiêu tăng trưởng không phải vì thành tích

Nội dung: Mai Phương - Hiền Anh

Thiết kế: Duy Tiến

[E-magazine] Chiến lược phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu quốc gia của  Việt Nam trong tương lai[E-magazine] Chiến lược phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu quốc gia của Việt Nam trong tương lai
[P-magazine] Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh[P-magazine] Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh
[P-magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam - điểm tựa vững chắc cho người lao động dầu khí[P-magazine] Công đoàn Dầu khí Việt Nam - điểm tựa vững chắc cho người lao động dầu khí