PETROSETCO tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

10:07 | 16/05/2022

3,931 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Tiến Dương - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PETROSETCO nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị, nhắm giúp cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng công ty nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cũng như Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Vũ Tiến Dương cũng đề nghị các đảng viên trong quá trình học tập cần tập trung chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đồng thời vận dụng sáng tạo những nội dung trong kết luận, quy định vào lĩnh vực công tác, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty, đơn vị, cũng như góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PETROSETCO tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Toàn cảnh hội nghị tại trụ sở Tổng công ty PETROSETCO.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản về Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cũng như thông tin về Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt của mọi vấn đề, quan trọng và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ; đồng thời chỉ ra các nguyên nhân, phương thức kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên cần luôn “Tự soi - Tự sửa”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thiện mỗi cá nhân cũng như xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

PETROSETCO tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Thông qua hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên của PETROSETCO đã nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những nội dung và công việc phải làm. Cũng trong Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình, đưa kết luận của Đảng đi vào cuộc sống.

Sau thời gian nghiên cứu, học tập khẩn trương nghiên túc, hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Sau hội nghị, để tăng cường công tác tiếp tục tự học tập, các đảng viên, cán bộ tham dự hội nghị được yêu cầu viết bài thu hoạch gửi về cho các chi/đảng bộ mà mình đang công tác.

PETROSETCO tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”PETROSETCO tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đại hội Đoàn PETROSETCO nhiệm kỳ 2022-2027: Quyết tâm và khát vọng cống hiếnĐại hội Đoàn PETROSETCO nhiệm kỳ 2022-2027: Quyết tâm và khát vọng cống hiến
Đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo - Tất cả vì sự phát triển bền vững của PETROSETCOĐoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo - Tất cả vì sự phát triển bền vững của PETROSETCO
Phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng tốt trong năm 2022Phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng tốt trong năm 2022

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status