[PetroTimesTV] Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển chủ trì Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, định hướng về chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam theo Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

08:05 | 09/09/2023

19,123 lượt xem
|
Hội thảo đã nghe những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý của Petrovietnam và các bộ ngành liên quan, tập trung vào các nội dung trọng tâm của dự thảo đề án, như: công tác tuyên truyền, triển khai Nghi quyết 41, đánh giá tiềm năng dầu khí Việt Nam; Cách tiếp cận và tư duy mới về chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam trong tình hình mới; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
DMCA.com Protection Status