[PetroTimesTV] PVEP nghiên cứu xây dựng lộ trình trở thành công ty năng lượng

13:45 | 20/02/2024

44,826 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị PVEP rà soát mục tiêu chiến lược phát triển của Tổng công ty một cách đồng bộ với mục tiêu và định hướng phát triển của Tập đoàn và phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng. Đặc biệt cần tập trung đẩy nhanh việc nghiên cứu, đánh giá tổng thể về kế hoạch, xây dựng lộ trình trở thành một công ty năng lượng trong thời gian tới, tập trung đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho các mục tiêu trung và dài hạn. Đẩy mạnh triển khai đề án chuyển đổi số, đặc biệt là ERP trong công tác quản trị, điều hành.
DMCA.com Protection Status