Petrovietnam nỗ lực cao nhất cho mục tiêu quản trị năm 2023

17:53 | 03/04/2023

70,858 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 3/4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi họp giao ban kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) quý I/2023, triển khai kế hoạch quý II/2023 của Công ty mẹ.
Toàn cảnh buổi họp giao ban
Toàn cảnh buổi họp giao ban

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế và Đầu tư Tập đoàn đã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty mẹ trong tháng 3 và quý I/2023. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Giám đốc Tập đoàn giao; tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm và kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, tài chính, đầu tư. Nhìn chung, các chỉ tiêu SXKD đều hoàn thành, bám sát kế hoạch đề ra về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc đã tập trung thảo luận về từng lĩnh vực, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho thực hiện kế hoạch quý II/2023.

Petrovietnam nỗ lực cao nhất cho mục tiêu quản trị năm 2023
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp giao ban

Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của các đơn vị, ý kiến của các Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực hoạt động, chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý I/2023. Nhận định tình hình quý II năm nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo: Nhất quán mục tiêu quản trị, cân đối kết quả thực hiện quý I và phân bổ cho các quý còn lại, phân từng nhóm lĩnh vực để làm cơ sở bám sát, kiểm soát và điều hành cho cả năm 2023. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ về quản trị, nhân sự, tài chính, đầu tư, hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)… Cùng với đó, cần tập trung giải pháp để đảm bảo hoạt động an toàn của mỏ, tổ chức các cuộc họp chuyên đề trong lĩnh vực khoan nhằm đưa ra các giải pháp duy trì sản lượng khai thác; cập nhật, rà soát thường xuyên tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm và đề ra kế hoạch quản trị đối với các mốc tiến độ.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đồng thời đề nghị các đồng chí Phó Tổng giám đốc và các Trưởng ban trong Tập đoàn gương mẫu đi đầu trong công việc, đảm bảo mục tiêu quản trị đã đề ra.

Mạnh Kiên - Minh Đức

Tối ưu nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh khâu sau trong PetrovietnamTối ưu nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh khâu sau trong Petrovietnam
Lãnh đạo Petrovietnam làm việc về cơ hội đầu tư tại TP Đà NẵngLãnh đạo Petrovietnam làm việc về cơ hội đầu tư tại TP Đà Nẵng
Petrovietnam triển khai Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023Petrovietnam triển khai Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

DMCA.com Protection Status