Petrovietnam tiếp nhận tài sản và hoạt động dầu khí các Lô 01&02

19:36 | 12/09/2017

|
Ngày 8/9/2017, tại TP HCM, các bên nhà thầu của Hợp đồng Dầu khí các Lô 01&02 đã ký Thỏa thuận Bàn giao tài sản và hoạt động dầu khí cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Thỏa thuận có hiệu lực từ 23 giờ 59 phút ngày 9/9/2017 (thời điểm kết thúc Hợp đồng).
petrovietnam tiep nhan tai san va hoat dong dau khi cac lo 0102
Lễ ký Thỏa thuận Bàn giao Tài sản và Hoạt động dầu khí các Lô 01&02

Hợp đồng Chia sản phẩm (PSC) các Lô 01&02 được ký ngày 9/9/1991, có hiệu lực từ ngày 10/9/1991. Tỷ lệ quyền lợi tham gia của các bên nhà thầu là: PCVL 85%, PVEP 15%. Đây là Hợp đồng thuộc thế hệ hợp đồng dầu khí đầu tiên của Petrovietnam và cũng là hợp đồng đầu tiên kết thúc khi hết hạn hợp đồng.

petrovietnam tiep nhan tai san va hoat dong dau khi cac lo 0102
Ông Bacho Pilong - Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án nước ngoài của Petronas

Trải qua 26 năm hoạt động, nhà thầu đã thu được một số thành công nhất định như phát hiện và đưa các mỏ vào khai thác (Ruby vào năm 1998, Pearl và Topaz vào năm 2010, Diamond và Sư Tử Nâu vào năm 2014), các cấu tạo Jade và Emeral đã được phát hiện nhưng chưa được đưa vào khai thác. Tổng sản lượng đã được khai thác từ các mỏ trên đến nay khoảng 116 triệu thùng, sản lượng khai thác trung bình hiện nay là 14.000 thùng/ngày. Hợp đồng đã đem lại lợi ích cho các bên nhà thầu và cho nước chủ nhà. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để hoàn tất thủ tục kết thúc hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

petrovietnam tiep nhan tai san va hoat dong dau khi cac lo 0102
Ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam

Là người điều hành kế tiếp các hoạt động dầu khí ở Lô 01&02, Petrovietnam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để duy trì sản lượng khai thác, nâng cao hệ số thu hồi dầu, tiến hành các hoạt động thăm dò bổ sung để gia tăng trữ lượng và đưa các phát hiện đã có vào khai thác.

P.V