Phát huy tinh thần của Những người đi tìm lửa, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

07:27 | 12/01/2019

699 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn phát động phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ; với bản lĩnh và trí tuệ người Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

phat huy tinh than cua nhung nguoi di tim lua hoan thanh thang loi nhiem vu nam 2019
Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2019.

Bước sang năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chắc chắn Tập đoàn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức – cũ có, mới có. Song với quyết tâm “Về đích trước” các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính được giao trong năm 2019; nhằm hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện tốt nhất Nghị quyết 01 của Chính phủ; với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; Đảng ủy/ Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người lao động trong toàn Tập đoàn cụ thể hóa việc triển khai hiệu quả đợt thi đua “Học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã được phát động từ năm 2018. Năm 2019, toàn Tập đoàn phát huy cao nhất tinh thần “Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động” quyết tâm:

1. Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh, thực hiện sắp xếp, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trước hết là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể; góp phần xây dựng Đảng, triển khai Văn hóa Dầu khí trong mọi hoạt động của Tập đoàn, kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Thi đua phát hiện, xử lý có hiệu quả những tồn tại, yếu kém, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã được chỉ ra tại Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2018; Tập đoàn và các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để củng cố uy tín, thương hiệu, chủ động truyền thông khách quan về vai trò, vị thế, hình ảnh của Petrovietnam.

4. Thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa nguồn lực, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên lao động trong tất các các đơn vị thành viên của Tập đoàn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

5. Thi đua hoàn thành, đảm bảo chất lượng các công trình, sản phẩm trọng điểm lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, thiết thực hưởng ứng và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước – Yêu nước thì phải thi đua”; thay mặt Đảng ủy/Lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên – người lao động Dầu khí phát huy cao nhất tinh thần của Những người đi tìm lửa, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019, thực hiện tốt nhất các nội dung thi đua.

phat huy tinh than cua nhung nguoi di tim lua hoan thanh thang loi nhiem vu nam 2019Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của PVN
phat huy tinh than cua nhung nguoi di tim lua hoan thanh thang loi nhiem vu nam 2019Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của PVN
phat huy tinh than cua nhung nguoi di tim lua hoan thanh thang loi nhiem vu nam 2019[E-Magazine] Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Dấu ấn 2018
phat huy tinh than cua nhung nguoi di tim lua hoan thanh thang loi nhiem vu nam 2019PVN hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

P.V

DMCA.com Protection Status