Đồng Nai:

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái

21:08 | 07/04/2024

15,064 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND (ngày 05/4/2024) về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.

Nhà đầu tư được UBND tỉnh Đồng Nai lựa chọn là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có trụ sở số 18 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là tỉnh đầu tiên ở khu vực miền Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án truyền tải điện của EVNNPT.

Mục tiêu dự án của dự án: Cùng với đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành giải phóng công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào hệ thống điện quốc gia; Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho trung tâm phụ tải khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận; Tăng cường liên kết hệ thống điện 220kV trong khu vực, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái
Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra và nghe báo cáo hướng tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái, tháng 11/2023.

Dự án có quy mô: Xây dựng tuyến đường dây trên không 220kV, tổng chiều dài khoảng 6,83 km xuất phát từ nhà máy điện Nhơn Trạch 3, kết thúc tại vị trí ĐN2 trong khoảng trụ T43 - T44 của đường dây 220kV Mỹ Xuân - Cát Lái hiện hữu.

Tổng vốn đầu tư đầu tư dự kiến hơn 138 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động 50 năm (được tính kể từ ngày ký Quyết định này).

Địa điểm thực hiện: xã Phước Khánh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến khởi công quý IV năm 2024 và đóng điện quý III/2025.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã cam kết về nguồn vốn và các nội dung cam kết khác có liên quan.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, kinh doanh điện... và các nội dung khác có liên quan đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện và vận hành dự án.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Dự án đầu tư theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định. Thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái
Mặt bằng tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái khi xây dựng mới.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở, ngành đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư và xử lý đúng thẩm quyền đối với nội dung về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, điện lực, chính sách ưu đãi đầu tư và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó trọng tâm là các nội dung sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Theo dõi, kiểm tra hình thực hiện Dự án đầu tư theo quy định.

Sở Công Thương hướng dẫn, giám sát nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về xây dựng dự án điện lực trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch liên hệ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng để sớm xử lý kiến nghị của UBND tỉnh về việc trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng phê duyệt để làm cơ sở cho Nhà đầu tư phê duyệt dự án đầu tư để triển khai các bước tiếp theo.

Cập nhật dự án khi tổ chức lập và duyệt quy hoạch phân khu sau khi được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch, nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu các thủ tục về đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật; đồng thổi tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thu hồi đất, bồi thường, giao đất theo đúng pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND huyện Nhơn Trạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, nhất là công tác lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án của nhà đầu tư, đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Hoàn thành công trình đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm

Hoàn thành công trình đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm

Vào lúc 23h08 phút, ngày 3/2/2024, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện 2 mạch đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm, thiết thực chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).

Xuân Tiến

DMCA.com Protection Status