PTSC Marine tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII

17:40 | 12/03/2015

|
Trong các ngày 06 và 07/03/2015 tại hội trường Hoa Sen, Đảng bộ Công ty Tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây được xem là đại hội điểm của Tổng công ty PTSC trong quý 1/2015.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; kế hoạch số 3133-KH/ĐU ngày 24/10/2014 của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và kế hoạch số 1085/KH - ĐU ngày 19/11/2014 của Đảng uỷ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI, trong các ngày 06 và 07/03/2015 tại hội trường Hoa Sen, Đảng bộ Công ty Tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây được xem là đại hội điểm của Tổng công ty PTSC trong quý 1/2015.

Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn trao tặng bức trướng cho Đảng bộ Công ty

Đại hội đã nghe các báo cáo hoạt động, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khoá VII, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn thử thách, Đảng uỷ Công ty đã nỗ lực vượt bậc, lãnh đạo đơn vị thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, PTSC Marine luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác được cấp trên giao cho: Tổng doanh thu giai đoạn 2010 - 2015 đạt 26. 638,14 tỷ đồng (doanh thu hàng năm đạt từ 118% đến 135% so với kế hoạch năm); đảm bảo an toàn về người và phương tiện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên là quần chúng trẻ, có năng lực, đội ngũ sỹ quan quản lý trên đội tàu và phấn đấu trên mỗi phương tiện có ít nhất 1 đảng viên là sỹ quan quản lý. Trong nhiệm kỳ 2010 -2015, Đảng ủy Công ty đã kết nạp được 83 đảng viên mới, trong đó có 7 đảng viên nữ; tổ chức chuyển Đảng chính thức cho 48 đảng viên dự bị, cử 174 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và 156 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tại Đại hội lần này, Đảng bộ Công ty đã được Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng bức trướng với nội dung “Công ty Tàu dịch vụ dầu khí làm chủ biển lớn, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo”, và tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân; Đảng ủy Tổng công ty tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 31 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã bầu đồng chí Lê Trí Thành tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thái Quốc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công ty và đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo để lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng công ty giao, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Văn Tùng (Tổng hợp)