PVC-PT tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

17:28 | 06/05/2017

|
Vừa qua, tại TP Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT), mã chứng khoán PXT đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị PVC-MS, PVC-IC, PVC-Bình Sơn, các đối tác khách hàng của PVC-PT; Về phía PVC-PT có ông Trần Quang Ngọc, Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Chí Cường, Giám đốc công ty.

pvc pt to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien 2017
Ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT PVC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Năm 2016, PVC-PT vẫn đối diện với rất nhiều khó khăn, khi giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp và chưa có dấu hiệu hồi phục vững chắc gây ảnh hưởng đến tiến độ hầu hết các dự án dầu khí. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, quyết tâm của Ban giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của PVC-PT đã đạt được những kết quả khả quan: Doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 447,04 tỷ đồng; Lợi nhuận 30,92 tỷ đồng, đạt 154,6% kế hoạch; Nộp ngân sách nhà nước 52,8 tỷ đồng, đạt 176% kế hoạch...

pvc pt to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien 2017
Ông Trần Quang Ngọc, Chủ tịch HĐQT PVC-PT báo cáo trước Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông cũng đã thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Ngọc Thắng đánh giá cao nỗ lực, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của PVC-PT. Đặc biệt đây cũng là năm thứ hai liên tiếp PVC-PT có lợi nhuận. Ông Bùi Ngọc Thắng khẳng định: "Trong chiến lược phát triển của PVC giai đoạn 2015-2020, PVC-PT vẫn là đơn vị nòng cốt. Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện, việc làm cho PVC-PT".

Ông Thắng cũng lưu ý một số rủi ro mà PVC-PT cần tập trung khắc phục, cụ thể là công tác thu xếp vốn, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, kiểm soát chi phí và đặc biệt là đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm các nguồn việc trong và ngoài ngành dầu khí.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung, tờ trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%.

pvc pt to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien 2017
Lãnh đạo Tổng Công ty PVC chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Nguyên Phương