PVI chi trả cổ tức năm 2021 ở mức kỷ lục

19:29 | 05/04/2022

4,640 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 5/4 tại tòa nhà PVI, Công ty CP PVI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông có đại diện của các cổ đông lớn của PVI: HDI Global SE, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Công ty TNHH Funderburk Lighthouse, Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) cùng các cổ đông/người được ủy quyền với tỷ lệ tham dự tương đương 92,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo PVI và các công ty trong hệ thống PVI gồm: Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI.

Chủ tọa điều hành Đại hội gồm: ông Jens Holger Wohlthat, Chủ tịch HĐQT PVI; ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/Tổng giám đốc PVI; ông Dương Thanh Francois, Ủy viên HĐQT PVI.

PVI chi trả cổ tức năm 2021 ở mức kỷ lục
Các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI

Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19. Bắt đầu từ tháng 4/2021 và đến thời điểm tháng 7/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam, nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm phải thực hiện giãn cách, gián đoạn kinh doanh, các lĩnh vực lớn bị ảnh hưởng trầm trọng. Xác định rõ những khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của toàn nền kinh tế, trên cơ sở triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp cấp thiết để khắc phục khó khăn, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn tiếp tục trên đà tăng trưởng trong năm 2021 đạt 3,98%. Trong đó, Bảo hiểm PVI vẫn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường về hiệu quả nghiệp vụ.

PVI chi trả cổ tức năm 2021 ở mức kỷ lục
Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của toàn thị trường, PVI đã có những ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên, do đặc thù hoạt động kinh doanh bảo hiểm nên mức độ ảnh hưởng lớn sẽ có độ trễ. Cùng với chiến lược phát triển đúng định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp, toàn hệ thống PVI tiếp tục vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch 2021 được Đại hội đồng cổ đồng/Hội đồng Quản trị giao.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 11.107 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 1.101 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Với kết quả kinh doanh vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, PVI đã trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch trả cổ tức 33% bằng tiền, tương đương số tiền chi trả xấp xỉ 773 tỷ đồng.

PVI chi trả cổ tức năm 2021 ở mức kỷ lục
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Đây là năm thứ bảy liên tiếp PVI thực hiện chi trả tỷ lệ cổ tức ở mức cao từ 20% trở lên và là năm ghi dấu ấn với mức chi trả cổ tức cao nhất trong lịch sử hoạt động của PVI kể từ khi thành lập.

PVI đề ra mục tiêu cho năm 2022 với tổng doanh thu hợp nhất là 11.652 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2021và lợi nhuận trước thuế đạt 911 tỷ đồng, đi lùi so với kết quả thực hiện năm trước khi giảm tới 17,26%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 25%.

PVI chi trả cổ tức năm 2021 ở mức kỷ lục
Các cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội

Bên cạnh đó, PVI đặt mục tiêu giữ vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về hiệu quả nghiệp vụ; tiếp tục bám sát, tái tục thành công các dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí; tăng cường triển khai các dịch vụ bảo hiểm ngoài lĩnh vực dầu khí; tiếp tục kiểm soát và nâng cao hiệu quả của hệ thống bán lẻ, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm trong nước và quốc tế. Công ty đề ra nhiệm vụ duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức B++ cho lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và lĩnh vực tái bảo hiểm và triển khai xếp hạng tín dụng cho Công ty mẹ nhằm tối ưu hóa chi phí huy động vốn.

PVI chi trả cổ tức năm 2021 ở mức kỷ lục
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt các cổ đông
PVI chi trả cổ tức năm 2021 ở mức kỷ lục
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt các cổ đông

Đại hội đồng cổ đông PVI thường niên năm 2022 đã thông qua các nội dung họp theo chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ thông qua trên 99%. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Hội đồng Quản trị PVI nhiệm kỳ mới sẽ gồm 8 ông/bà, ông Jens Holger Wohlthat tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVI. Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ gồm 4 ông/bà, bà Hà Lan được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ mới.

HDI Global SE đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu PVIHDI Global SE đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu PVI
PVI sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tiếpPVI sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tiếp
PVI tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2021PVI tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2021
PVI đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng hơn trong năm 2022PVI đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ chi trả cổ tức tăng trưởng hơn trong năm 2022
PVI tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022PVI tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022

H.A

DMCA.com Protection Status