PVMR quyết liệt tái cơ cấu

07:07 | 18/01/2018

|
Với những kết quả khả quan đạt được trong năm 2017, Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình Dầu khí (PVMR) vững tin bước vào năm 2018 với quyết tâm đoàn kết, nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước đưa PVMR phát triển.  

Vượt qua khó khăn

Nhìn lại những kết quả PVMR đạt được trong năm 2017, có thể nói, đó là sự nỗ lực vượt bậc. Tập thể lãnh đạo, người lao động tổng công ty đã đoàn kết để vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu bảo dưỡng sửa chữa công trình dầu khí trên thị trường.

Nhờ đó, năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của PVMR ước đạt gần 838 tỉ đồng (115% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế ước đạt 8,93 tỉ đồng (133% kế hoạch năm), nộp ngân sách Nhà nước 25,3 tỉ đồng (93% kế hoạch năm).

pvmr quyet liet tai co cau
Người lao động PVMR trên giàn khoan ngoài khơi

Tất cả các công ty con đều đạt kết quả khả quan. Trong đó nhiều công ty có kết quả ấn tượng như: Công ty CP Giám định năng lượng Việt Nam - EIC (doanh thu đạt 119%, lợi nhuận sau thuế đạt 205% kế hoạch năm); Công ty CP Sơn Dầu khí Việt Nam (doanh thu đạt 119%, lợi nhuận sau thuế đạt 235% kế hoạch năm)… Hàng loạt các công ty đã được thoái vốn thành công, đạt được kết quả cao hơn giá trị đầu tư.

Trong năm 2017, PVMR đã thực hiện tốt nhiều mặt công tác khác như: đào tạo, an sinh xã hội, công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên… tạo sự đoàn kết, giữ vững tinh thần, cùng nhau vượt khó trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động của các đoàn thể.

Tuy nhiên, thực tế, PVMR vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Là đơn vị non trẻ, nguồn lực hạn chế, vốn ít, lực lượng nhân sự mỏng, đang trong quá trình vừa làm vừa xây dựng và tích lũy kinh nghiệm nên năng lực cạnh tranh chưa cao, rất khó khăn trong quá trình tìm kiếm nguồn công việc trong và ngoài ngành.

Sự sụt giảm kéo dài của giá dầu dẫn đến việc khách hàng cắt giảm chi phí dịch vụ, thu hẹp nguồn công việc thuê ngoài, tăng tỷ trọng tự thực hiện hoặc giãn, dừng triển khai các dự án đã ảnh hưởng lớn đến các đơn vị cung cấp dịch vụ như PVMR. Bên cạnh đó, các đơn vị trong ngành là khách hàng thường xuyên của PVMR cũng không thể áp dụng cơ chế giao thầu trực tiếp cho PVMR, nên hiện nay tổng công ty phải cạnh tranh khốc liệt với các nhà thầu trong và ngoài nước với chính sách giá dịch vụ ngày càng giảm, biên lợi nhuận thấp.

Tuy nhiên, không vì những khó khăn trước mắt mà tập thể lãnh đạo, người lao động PVMR nản chí. Vì trên nền tảng thành công trong các năm qua, từ một tổng công ty luôn trong tình trạng lỗ nặng, PVMR đã nỗ lực để hồi phục và trong năm 2017 đã có nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đó là nền tảng để PVMR tự tin, tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Nhiều giải pháp linh hoạt

Trong giai đoạn đầy biến động của ngành Dầu khí trong nước và thế giới, PVMR luôn nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để PVMR tiếp cận, cung cấp dịch vụ và các giải pháp công nghệ cho các đơn vị trong ngành.

pvmr quyet liet tai co cau
PVMR thực hiện thành công gói thầu lắp đặt, cải tạo, nâng cấp dây chuyền pha chế dầu nhờn công suất 30.000 tấn/năm

Tranh thủ và phát huy lợi thế đó, PVMR đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành để tìm kiếm khách hàng và cung cấp dịch vụ cho các dự án, công trình do PVN và các đơn vị khác trong ngành làm chủ đầu tư, cũng như bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy, công trình thuộc sở hữu của PVN và các đơn vị thành viên.

Giải pháp căn cơ của PVMR là nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ, tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng cơ chế lương, thưởng theo hiệu quả hoạt động để khuyến khích người lao động, thu hút, giữ chân lao động có trình độ chuyên môn cao, kết hợp với việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự đạt các chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế...

Bên cạnh đó, PVMR tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản không sinh lời, các khoản đầu tư kém hoặc không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty thành viên; tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được PVN phê duyệt.

Ông Hồ Quyết Thắng, Tổng giám đốc PVMR cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của PVMR trong thời gian tới là thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu theo hướng chuyên nghiệp, tập trung năng lực và nguồn vốn phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính. PVMR sẽ đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, bám sát kế hoạch sử dụng dịch vụ của các đơn vị trong ngành để kịp thời xây dựng phương án tiếp thị và chào thầu phù hợp; liên kết với các đơn vị trong ngành có cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực hoạt động của PVMR để tận dụng tối đa thế mạnh của nhau, vừa giảm áp lực về đầu tư cơ sở vật chất của PVMR, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư cho đối tác.

Năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của PVMR ước đạt gần 838 tỉ đồng (115% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế ước đạt 8,93 tỉ đồng (133% kế hoạch năm), nộp ngân sách Nhà nước 25,3 tỉ đồng (93% kế hoạch năm).

Nguyễn Hiển