PVMTC đào tạo nâng cao kỹ thuật vận hành và xử lí các tình huống cho kíp trưởng khoan

16:46 | 12/06/2018

|
Trong tháng 5 và tháng 6/2018, Khoa Dầu khí Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) đã đào tạo thực hành nâng cao kỹ thuật vận hành và xử lý các tình huống cho kíp trưởng khoan cho gần 40 kíp trưởng/thợ phụ khoan của Xí nghiệp Khoan và Sửa Giếng (Vietsovpetro).  

Khóa học “Đào tạo thực hành nâng cao kỹ thuật vận hành và xử lý các tình huống cho kíp trưởng khoan” được Khoa Dầu khí PVMTC thiết kế cho Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng nhằm giúp học viên thực hành nâng cao khả năng xử lý các tình huống, sự cố trong quá trình khoan (sự cố về dung dịch khoan, sự cố về thiết bị) cũng như tính toán Kill sheet phục vụ cho quá trình Well control.

pvmtc dao tao nang cao ky thuat van hanh va xu li cac tinh huong cho kip truong khoan
Mô hình Cyber chair X2 (Onshore & Offshore)

Các học viên thực hành trên mô hình Cyber chair X2 (Onshore & Offshore), với thời lượng 5 ngày/lớp. Cyber chair X2 là mô hình khoan với công nghệ hiện đại, được Endeavor (Canada) thiết kế nhằm giúp học viên thực hành các công việc từ Line up hệ thống đến công tác khoan, bơm trám xi măng và kiểm soát giếng khoan theo tiêu chuẩn IWCF.

pvmtc dao tao nang cao ky thuat van hanh va xu li cac tinh huong cho kip truong khoan
PVMTC đào tạo nâng cao kỹ thuật vận hành và xử lý các tình huống cho kíp trưởng khoan
pvmtc dao tao nang cao ky thuat van hanh va xu li cac tinh huong cho kip truong khoan
Học viên thực hành trên mô hình Cyber chair X2 (Onshore & Offshore)

Kết thúc khóa học, các học viên đều đạt yêu cầu và được PVMTC cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

P.V