PVN bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Ban Tài chính Kế toán

10:12 | 03/12/2019

|
Ngày 3/12 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ chủ chốt Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn.

Tham dự và trao quyết định có ông Nguyễn Văn Mậu- Phó Tổng giám đốc PVN cùng đại diện các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Theo đó, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có các quyết định: giao bà Đinh Hoàng Anh- Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán Tập đoàn nhiệm vụ Phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn; bổ nhiệm có thời hạn bà Ngô Thị Thu Hương- Trưởng phòng Tài chính dự án và thu xếp vốn, Ban Tài chính Kế toán giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán Tập đoàn. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

pvn bo nhiem can bo chu chot ban tai chinh ke toan
Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Văn Mậu trao quyết định cho bà Đinh Hoàng Anh

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Văn Mậu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm đồng thời nhấn mạnh sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Tập đoàn giao nhiệm vụ cho cán bộ chủ chốt của Ban Tài chính Kế toán.

pvn bo nhiem can bo chu chot ban tai chinh ke toan
Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Văn Mậu trao quyết định cho bà Ngô Thị Thu Hương

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Mậu lưu ý nhiệm vụ của Ban Tài chính Kế toán còn hết sức nặng nề, khó khăn nhưng với sự đoàn kết, gắn bó của tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tài chính Kế toàn cùng kinh nghiệm, năng lực, nỗ lực cố gắng của các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ giúp lãnh đạo Tập đoàn giải quyết các vấn đề, tồn tại trong lĩnh vực tài chính, kế toán đồng thời đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn.

pvn bo nhiem can bo chu chot ban tai chinh ke toan
Lãnh đạo Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban Tài chính Kế toán

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, bà Đinh Hoàng Anh- Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tài chính Kế toàn cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo, cán bộ Ban Tài chính Kế toán giao trọng trách mới. Bà Đinh Hoàng Anh cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tài chính Kế toán tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn.

pvn bo nhiem can bo chu chot ban tai chinh ke toanPVN công bố và trao quyết định Phó Tổng giám đốc Tập đoàn
pvn bo nhiem can bo chu chot ban tai chinh ke toanPVN bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế và Kiểm tra Tập đoàn
pvn bo nhiem can bo chu chot ban tai chinh ke toanPVN bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Khí và Chế biến Dầu khí
pvn bo nhiem can bo chu chot ban tai chinh ke toanPVN bổ nhiệm lãnh đạo Ban Kinh tế - Đầu tư và Văn phòng Tập đoàn
pvn bo nhiem can bo chu chot ban tai chinh ke toanPVN bổ nhiệm lãnh đạo Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn

Hiền Anh