PVN đánh giá công trình Khoa học Công nghệ Dầu khí

17:17 | 23/12/2015

1,409 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 22/12 Hội đồng Khoa học Công nghệ (KHCN) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiến hành họp xét Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí 2015.
pvn da nh gia cong tri nh va xe t giai thuong khoa hoc cong nghe dau khi
Toàn cảnh cuộc họp xét Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí 2015.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Quốc Thập, Phó tổng giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng KHCN Tập đoàn; các Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Vũ Trường Sơn; lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ, đại diện Hội Dầu khí Việt Nam cùng trưởng, phó các ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

Cuộc họp xét Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí 2015 được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Vũng Tàu.

Với các tiêu chí đánh giá các công trình nghiên cứu là tạo ra được công nghệ mới tốt hơn công nghệ tương tự khác đang áp dụng trong đơn vị/Tập đoàn hoặc tạo ra sản phẩm mới có giá trị kinh tế lớn hơn thay thế công nghệ/sản phẩm nhập ngoại hoặc chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật cơ bản của sản phẩm tạo ra cao hơn chỉ tiêu của sản phẩm đang được áp dụng trong Tập đoàn; nâng cao năng suất, năng lực canh tranh; thay đổi phương thức lao động sản xuất truyền thống; cải thiện điều kiện và môi trường lao động sản xuất.

Trình độ, hàm lượng nghiên cứu công nghệ mới của công trình trong giải quyết những vấn đề về công nghệ, sản phẩm có giá trị ra tăng cao, phát triển công nghệ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới...

pvn da nh gia cong tri nh va xe t giai thuong khoa hoc cong nghe dau khi
Phó Tổng Giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng KHCN Tập đoàn Nguyễn Quốc Thập chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp xét Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí 2015, Hội đồng KHCN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành phản biện và đánh giá các công trình đề tài tham dự gồm: Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ dầu khí: có “công trình Nghiên cứu quy hoạch phát triển tổng thể các mỏ dầu khí bể Cửu Long trên cơ sở tối ưu hóa hệ thống công nghệ và thiết bị khai thác hiện hữu” (Đơn vị: PVEP); công trình “Thăm dò, phát triển và khai thác hiệu quả mỏ khí – condensate áp suất cao, nhiệt độ cao khu vực nước sâu xa bờ” (Biển Đông POC);

Công trình ứng dụng công nghệ dầu khí có công trình “Nghiên cứu thiết kế chi tiết và công nghệ chế tạo lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam” (PVShipyard); công trình “Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quy trình và CSDL phục vụ quản lý thiết kế và triển khai chi tiết các giàn khai thác đầu giếng tại Việt Nam” (PTSC M&C); công trình “Các thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật qua 25 năm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam” (PV Gas) và Công trình nghiên cứu khoa học dầu khí có công trình “Nghiên cứu phương án tối ưu để chế tạo, hạ thủy và lắp đặt chân đế siêu trường, siêu trọng ở vùng nước sâu hơn 100m phù hợp với điều kiện ở Việt Nam” (Vietsovpetro).

Thay mặt Hội đồng KHCN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng, Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập đã tổng hợp các ý kiến của các Ủy viên hội đồng, phản biện các công trình và đưa ra đánh giá xác đáng trước những ứng dụng của các công trình khoa học tham dự như cần phải chỉnh sửa tên đề tài, bố cục trình bày, hiệu quả công trình... để làm sao các công trình đi vào thực tiễn sản xuất, phải gia tăng giá trị cho sản phẩm, cần đưa khoa học công nghệ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực hơn nữa với ngành dầu khí.

Tại cuộc họp, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí 2015 đặc biệt đánh giá cao công trình “Các thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật qua 25 năm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam” của Tổng công ty Khí Việt Nam. Hội đồng KHCN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục có một buổi xem xét, đánh giá tiếp theo các công trình và trình Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí năm 2015, và lựa chọn trình cấp có thẩm quyền xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các công trình đạt tiêu chuẩn quy định. 

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status