PVN nộp ngân sách 3 tháng đầu năm gần 21 nghìn tỉ đồng

07:57 | 18/03/2017

|
Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 20,8 nghìn tỷ đồng

Cụ thể, toàn Tập đoàn đã khai thác 3,93 triệu tấn dầu, vượt 4,5% kế hoạch quý I; sản lượng khai thác khí ước đạt 2,52 tỷ m3, vượt 5,7% kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn quý I ước đạt 117,1 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng.

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 4-16% kế hoạch quý I đề ra. Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường. Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ.

pvn nop ngan sach 3 thang dau nam gan 21 nghin ti dong
Giàn điều khiển trung tâm mỏ Sư Tử Vàng

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp thường xuyên như đã đề ra cho thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của cả năm 2017, trong tháng 4 và quý II/2017 PVN sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn và từng đơn vị.

Tập đoàn kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2017 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí. Bám sát diễn biến giá dầu năm 2017 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm.

Tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2017.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra. Chấn chỉnh kỷ luật lao động và ý thức trách nhiệm trong toàn Tập đoàn.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Trong thời gian tới, PVN sẽ tập trung tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

PV