PVN trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Ban chuyên môn

19:00 | 19/11/2018

|
Chiều 19/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tại các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Tham dự và trao các quyết định có Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên HĐTV Phạm Xuân Cảnh, Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Theo đó, Hội đồng Thành viên Tập đoàn và Tổng giám đốc Tập đoàn đã có các quyết định bổ nhiệm có thời hạn các ông/bà sau:

Bổ nhiệm ông Trần Quang Dũng, Phụ trách Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Bùi Hải, cán bộ Ban Kiểm soát Nội bộ Tập đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn.

Bổ nhiệm bà Đặng Thị Hà Châu, cán bộ Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn.

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Bình, cán bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra Tập đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế và Kiểm tra Tập đoàn.

Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Hương, cán bộ Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Một số hình ảnh tại lễ công bố và trao quyết định:

pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen mon
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho ông Trần Quang Dũng và bà Vũ Thị Thu Hương
pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen mon
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho ông Nguyễn Bùi Hải
pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen mon
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho bà Đặng Thị Hà Châu
pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen mon
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho bà Phạm Thị Bình
pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen monTập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm Chánh/Phó Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn
pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen monPVN điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm lãnh đạo các Ban
pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen monPVN bổ nhiệm Tổng giám đốc PV Power làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn
pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen monPVN bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính Kế toán
pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen monPVN bổ nhiệm lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn
pvn trao quyet dinh bo nhiem lanh dao cac ban chuyen monPVN bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng HĐTV và Ban Kiểm soát nội bộ

Hiền Anh