PVOIL tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

19:48 | 30/07/2018

1,458 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tiếp tục quy trình cổ phần hóa, ngày 30/7/2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.  

Đến dự Đại hội có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Tham dự Đại hội có 171 cổ đông, nắm giữ 945.547.663 cổ phần tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền, chiếm tỷ lệ 91,43% vốn điều lệ.

pvoil to chuc thanh cong dai hoi dong co dong lan thu nhat

Ông Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc PVOIL thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo cổ phần hóa PVOIL trình bày báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa của PVOIL.

Đại hội đã nghe ông Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc PVOIL thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo cổ phần hóa PVOIL trình bày báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa của PVOIL.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 8/12/2017, thời gian qua, PVOIL đã tích cực triển khai các quy trình công tác cổ phần hóa.

Ngày 25/1/2018, PVOIL tổ chức thành công phiên đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng chào bán gần 207 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty. Tổng giá trị chào bán của PVOIL đạt hơn 2.770 tỷ đồng và đã được 3.195 nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua; khối lượng đăng ký mua hơn 483 triệu cổ phần, gấp 2,33 lần khối lượng chào bán.

Ngày 7/3/2018, số cổ phần nêu trên chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán: OIL.

pvoil to chuc thanh cong dai hoi dong co dong lan thu nhat
Cổ đông nghe giới thiệu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe trình bày và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình: Tờ trình về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP; Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I; Tờ trình về Quy chế Quản trị nội bộ công ty; Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018; Tờ trình về việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

pvoil to chuc thanh cong dai hoi dong co dong lan thu nhat
Cổ đông bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ lần thứ I

Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ I (2018 - 2022), cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giới thiệu 6 nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị; giới thiệu 3 nhân sự ứng cử Ban Kiểm soát. Cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền Công ty cổ phần Hàng không Vietjet giới thiệu 1 nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị.

Kết quả bầu cử, các ông Cao Hoài Dương, ông Hạng Anh Minh, ông Trần Hoài Nam, ông Lê Văn Nghĩa, ông Lê Ngọc Quang, ông Nguyễn Việt Thắng, ông Nguyễn Hoàng Tuấn được Đại hội tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị PVOIL nhiệm kỳ I; ông Nguyễn Đức Kện, bà Trần Thị Phượng, ông Phạm Thanh Sơn được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

pvoil to chuc thanh cong dai hoi dong co dong lan thu nhat
Thay mặt lãnh đạo PVN - ông Nguyễn Sinh Khang - Phó Tổng giám PVN chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ I

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Kết quả, ông Nguyễn Hoàng Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL; ông Cao Hoài Dương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PVOIL; ông Nguyễn Đức Kện được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ I (2018 - 2022) phát biểu ra mắt Đại hội. Ngay sau Đại hội, PVOIL sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần từ ngày 1/8/2018.

T.Thanh

pvoil to chuc thanh cong dai hoi dong co dong lan thu nhat PVOIL hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm 2018
pvoil to chuc thanh cong dai hoi dong co dong lan thu nhat PVOIL tự tin trên con đường mới

DMCA.com Protection Status