Quý I, NT2 hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023

11:00 | 07/05/2023

4,505 lượt xem
|
(PetroTimes) - Theo Báo cáo tài chính quý I/2023 đã công bố, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ghi nhận doanh thu đạt 2.205,2 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 246,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 233,8 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với cùng kỳ quý I/2022.

Theo NT2, lợi nhuận quý I/2023 tăng do: Lợi nhuận gộp về sản xuất điện quý I/2023 tăng 66,6 tỷ đồng, tương đương 36%; doanh thu sản xuất điện tăng 176,4 tỷ đồng, tương ứng 8,8%; giá vốn hàng bán tăng 109,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 6% so với quý I/2022. Doanh thu và giá vốn cùng tăng nhưng doanh thu tăng nhiều hơn giá vốn dẫn đến lợi nhuận gộp về sản xuất điện quý I/2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính quý I/2023 tăng 15,4 tỷ đồng so với quý I/2022 chủ yếu do doanh thu lãi tiền gửi ngân hàng tăng;…

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Năm 2023, NT2 đánh giá những khó khăn trong SXKD của năm 2022 tiếp tục kéo dài sang năm 2023 như: Tình hình sản xuất chưa phục hồi hoàn toàn bởi các bất ổn kinh tế, chính trị thế giới làm giảm nhu cầu phụ tải và sản xuất điện; giá khí đầu vào tăng; cơ cấu nguồn điện năng lượng tái tạo lớn dẫn đến phương thức huy động của A0 bất lợi cho các nhà máy điện truyền thống.

Cụ thể, về ảnh hưởng của năng lượng tái tạo thì với công suất đặt hiện nay của nguồn NLTT là hơn 21.000 MW, chiếm hơn 27% tổng công suất đặt nhưng có thời điểm sản lượng được sản xuất từ NLTT chiếm đến 36% tổng công suất toàn hệ thống. Điều này tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hình hình SXKD của NT2 đến năm 2023 khi ngành điện tiếp tục ưu tiên huy động và phát triển NLTT.

Về ảnh hưởng của sản lượng điện hợp đồng (Qc): Đối với NT2, thì Qc ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD. Đặc biệt năm 2023, NT2 thực hiện đại tu lần II nhà máy nên việc phân bổ Qc các tháng chưa phù hợp gây khó khăn trong hoạt động SXKD và ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh khi các nhà máy điện khí trong khu vực đã hết khấu hao.

Về ảnh hưởng của chi phí nhiên liệu: Chi phí nhiên liệu theo kế hoạch năm 2023 tăng hơn 11% so với kế hoạch năm 2022, điều này ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của NT2 trong thị trường điện và ảnh hưởng đến lợi nhuận. Bên cạnh đó, suất hao nhiệt tăng cao do thường xuyên chạy ở mức tải thấp và thường xuyên lên xuống máy làm tăng chi phí và rủi ro trong vận hành.

Với những phân tích như trên, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội thế giới và trong nước, tình hình phụ tải, giá thị trường điện trong năm 2023,… NT2 xây dựng kế hoạch SXKD với sản lượng điện 4,1 tỷ kWh; tổng doanh thu 8.299 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 498 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 473 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý I/2023, NT2 đã hoàn thành 26,6% kế hoạch doanh thu và 49,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.

M.P

NT2: hoạt động ổn định trong 2 tháng đầu năm, mục tiêu sản xuất 4,1 tỷ kWh điện năm 2023NT2: hoạt động ổn định trong 2 tháng đầu năm, mục tiêu sản xuất 4,1 tỷ kWh điện năm 2023
NT2 dự kiến nâng cổ tức năm 2022 từ 15% lên 25%NT2 dự kiến nâng cổ tức năm 2022 từ 15% lên 25%
Diễn tập phương án chữa cháy và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2Diễn tập phương án chữa cháy và ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

DMCA.com Protection Status