Thư chúc mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18:32 | 18/05/2021

|
Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam TSKH Phan Xuân Dũng gửi thư tới toàn thể các nhà khoa học, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.