Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

17:48 | 24/03/2023

7,100 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 24/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (26/3/1983 - 26/3/2023) và 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu tại buổi lễ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu tại buổi Lễ

Tham dự sự kiện còn có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về phía Liên hiệp Hội Việt Nam, có ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Danh dự; ông Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện các nhà khoa học, đại biểu trí thức người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ông Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Việt Nam đọc diễn văn khai mạc

Đọc diễn văn khai mạc, ông Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác kính yêu đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa KHCN trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; đội ngũ trí thức KHCN nước ta đã ra sức, phát huy tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng, cùng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân cả nước đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng đất nước.

Hôm nay, đội ngũ trí thức KHCN cả nước rất vinh dự và tự hào tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ, nói chuyên và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức nước nhà (18/5/1963 - 18/5/2023); Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, là nguồn động viên vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước, của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành, MTTQVN, Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương đối với đội ngũ trí thức KHCN nước nhà, đối với Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX đã có tác động to lớn đối với việc giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra một không khí cởi mở và thổi một luồng sinh khí mới vào các hoạt động của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các hội KHCN.

Theo Tổng Bí thư, nhờ tích cực tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức KHCN nước nhà, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQVN để vận động, tập hợp trí thức KHCN trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và đất nước.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các tổ chức KHCN, đội ngũ trí thức KHCN nước ta, đặc biệt là trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước; chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt hơn nữa công tác vận động trí thức trong tình hình mới, thể hiện rõ vai trò chủ công của mình trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể; có kế hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý; có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tập hợp trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; quan tâm công tác khuyến khích, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đồng thời tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã vinh danh, trao các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam cho 52 tập thể và 70 cá nhân trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trong công tác và trong phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập VUSTA.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động cho đại diện tập thể và cá nhân

Theo đó, Phó Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động cho Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; GS.TS Trình Quang Phú - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông; ThS Lê Duy Tiến - nguyên Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam công bố lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lậpLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam công bố lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Hành trình 40 năm tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Hành trình 40 năm tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Minh Đức

DMCA.com Protection Status