Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PV GAS: Tập trung khai thác các động lực, dư địa tăng trưởng

21:41 | 08/02/2023

12,680 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 8/2, tại tòa nhà PV GAS TP HCM, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về triển khai kế hoạch năm 2023.

Tham gia Đoàn công tác có ông Trần Bình Minh – Thành viên HĐTV Petrovietnam; ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam; ông Dương Mạnh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, Chủ tịch HĐQT PV GAS; cùng đại diện lãnh đạo các Ban liên quan của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PV GAS: Tập trung khai thác các động lực, dư địa tăng trưởng
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với PV GAS

Tại buổi làm việc, báo cáo lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang cho biết, theo kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong năm 2023, PV GAS hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu; đẩy mạnh mở rộng thị trường; tập trung phát triển thị trường tiêu thụ khí ngoài điện; chuẩn bị thị trường tiêu thụ LNG; nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong, ngoài nước; đa dạng hóa sản phẩm; đẩy mạnh nghiên cứu các phương án cấp khí tại miền Bắc, miền Tây và Đông Nam Bộ…; Tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện và đảm bảo hiệu quả; … Các hoạt động SXKD gắn liền với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam và hướng đến sự phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang báo cáo
Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang báo cáo

Trên cơ sở những mục tiêu, kế hoạch, cùng nhận định những cơ hội và thách thức trong năm 2023, PV GAS đã đề ra những giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ của năm. Cụ thể như: Gia tăng hiệu quả khai thác tài sản, hạ tầng các công trình khí; nghiên cứu chế biến sâu, gia tăng giá trị khí; tập trung tháo gỡ khó khăn/vướng mắc liên quan đến mua bán khí/LNG/LPG đảm bảo tính pháp lý trong quá trình thực hiện và làm cơ sở thực hiện các công việc liên quan; Phối hợp chặt chẽ với EVN để đảm bảo tiêu thụ khí ít nhất theo sản lượng kế hoạch (5,5 tỷ m3) bên cạnh phát triển khách hàng tiêu thụ khí ngoài điện; Tăng cường công tác dự báo thị trường, chớp thời cơ và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh LPG, đặc biệt tại nước ngoài để gia tăng doanh thu; Rà soát, xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với tình hình mới; Hoàn thành các thủ tục, đưa kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải vào chạy thử từ quý III/2023; Thường xuyên phân tích, dự báo các biến động địa kinh tế - chính trị để xây dựng các giải pháp linh hoạt phù hợp với đặc thù hoạt động của PV GAS nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra;…

PV GAS báo cáo, trao đổi ý kiến tại buổi làm việc
Các thành viên trong Ban lãnh đạo PV GAS báo cáo, trao đổi ý kiến tại buổi làm việc

PV GAS cũng kiến nghị Tập đoàn sớm ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý hoạt động kinh doanh LPG nhằm tạo sự linh hoạt, làm cơ sở để PV GAS triển khai các giải pháp kinh doanh, góp phần giữ vững và gia tăng thị phần; sớm phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường khí của PV GAS đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; cùng một số kiến nghị liên quan đến phê duyệt, xử lý một số vướng mắc liên quan, cũng như hỗ trợ PV GAS trong làm việc với cấp thẩm quyền phê duyệt đối với một số vấn đề liên quan đến giá khí, cước phí.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT PV GAS nêu ý kiến
Ông Dương Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu

Từ định hướng của Tổng Giám đốc Tập đoàn về các nội dung trọng tâm của buổi làm việc, lãnh đạo PV GAS đã có những báo cáo, trao đổi, thảo luận tập trung vào các động lực, dư địa tăng trưởng của PV GAS trong sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính, M&A, khả năng kinh doanh dịch vụ hạ tầng khí, chế biến sâu; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; mở rộng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới;… Đoàn công tác của lãnh đạo Tập đoàn cũng đã có ý kiến trao đổi cụ thể với kế hoạch, nhiệm vụ, các đề xuất, cũng như thông tin làm rõ, trả lời các kiến nghị của PV GAS.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PV GAS: Tập trung khai thác các động lực, dư địa tăng trưởng
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong buổi làm việc với các nội dung báo cáo, trao đổi, thảo luận đi vào trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tránh được tính hình thức, góp phần đạt được các mục tiêu đề ra, là một phương thức làm việc cần được phát huy trong Tập đoàn; đồng thời đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm từ PV GAS, qua đó thể hiện văn hóa, khát vọng, trăn trở, cho mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Với mong muốn PV GAS tiếp tục nỗ lực cho các mục tiêu, khát vọng cao hơn, phát triển doanh nghiệp “từ tốt đến vĩ đại”, cũng như kỳ vọng PV GAS là quả đấm thép cho mục tiêu tăng trưởng doanh thu của Tập đoàn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh 2 nhiệm vụ quan trọng PV GAS cần lưu ý triển khai, cũng là quan điểm chỉ đạo nhất quán trong toàn Tập đoàn: Thứ nhất là xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với những nền tảng văn hóa Petrovietnam và bản sắc của PV GAS. Văn hóa gắn với khát vọng doanh nghiệp. Văn hóa bao giờ cũng đi trước, định hướng, tạo đà cho sản xuất, kinh doanh. Thứ hai là tập trung công tác quản trị cả bên ngoài và bên trong, tối ưu hóa mô hình quản trị đồng bộ với mô hình kinh doanh phù hợp với các xu hướng dịch chuyển năng lượng, chuyển đổi số; Hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống quy định quản trị nội bộ,… trên cơ sở đó phân bổ nguồn lực, xây dựng chiến lược, tái cấu trúc, quản trị rủi ro nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Về sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhất trí với các nhóm giải pháp PV GAS đưa ra, nhấn mạnh các giải pháp trong “sản xuất kinh doanh và đầu tư - tài chính” như: Xác định rõ các mục tiêu ngắn, trung, dài hạn để có bước triển khai hợp lý; Tập trung công tác phân tích dự báo, nắm bắt xu hướng kinh tế vĩ mô, thị trường để điều chỉnh, cập nhật cho kế hoạch SXKD; Tập trung đánh giá các tài sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, xây dựng phương án kinh doanh hạ tầng; Nghiên cứu phát triển thị trường nhiên liệu, đa dạng sản phẩm; Tập trung phân tích, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường kinh doanh quốc tế, trên cơ sở kết nối, tận dụng ưu thế thị trường của các đơn vị trong Tập đoàn; từng bước mở rộng, dịch chuyển mô hình kinh doanh; phục hồi sản xuất ở các đơn vị/dự án khó khăn; xây dựng, quản trị danh mục đầu tư gồm đầu tư phát triển, đầu tư tài chính, gắn với chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm, đồng bộ với cơ sở hạ tầng;… Tổng giám đốc Petrovietnam cũng chỉ đạo các Ban liên quan của Tập đoàn đẩy nhanh xử lý các vướng mắc, kiến nghị, giải quyết kịp thời các thủ tục, để hỗ trợ cho triển khai các nhiệm vụ SXKD của các đơn vị nói chung và PV GAS nói riêng.

Mai Phương

PV GAS: Linh hoạt và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh năm 2023PV GAS: Linh hoạt và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh năm 2023
PV GAS bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý MãoPV GAS bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão
PV GAS ghi nhận hơn 15 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022PV GAS ghi nhận hơn 15 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022
Đảng ủy PV GAS - Nhận thức đúng, đồng thuận cao, nỗ lực lớnĐảng ủy PV GAS - Nhận thức đúng, đồng thuận cao, nỗ lực lớn

DMCA.com Protection Status