Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển

07:39 | 30/09/2023

7,825 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chiều 29/9, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chào mừng 5 năm thành lập (29/9/2018 – 29/9/2023) và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Hồng Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; cùng Đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương và địa phương.

Về phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các đồng chí Phó Chủ tịch: Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Ngọc Cảnh, Đỗ Hữu Huy và Nguyễn Cảnh Toàn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban; đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng, Văn phòng Ban cán sự Đảng và Trung tâm Thông tin; đại diện lãnh đạo 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban; và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, 5 năm là chặng đường không dài, nhưng Ủy ban đã vượt qua được chặng đường quan trọng, hết sức khó khăn. Quá trình phát triển của Ủy ban, cũng như 19 tập đoàn, tổng công ty đang góp phần thực hiện sứ mệnh quan trọng là kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế.

Việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là một chủ trương mới. Đến nay đã được chứng minh là chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng, Nhà nước, được chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng.

Ủy ban vừa là cơ quan thuộc Chính phủ, vừa thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, hiện đang nắm giữ nguồn lực lớn của nền kinh tế, chiếm trên 60% nguồn lực về vốn và tài sản của doanh nghiệp Nhà nước trong cả nước, thực hiện hiệu quả chủ trương mới là tách bạch giữa chức năng quản lý Nhà nước và chức năng điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, đây là vấn đề cần được đánh giá, tổng kết để đề ra các giải pháp hiệu quả, khả thi, phù hợp với thực tiễn, giúp Ủy ban và các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Ủy ban có nhiệm vụ nặng nề trong việc tham gia giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối phát triển kinh tế do Đảng và Nhà nước đề ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả bước đầu Ủy ban đã đạt được, như: kiện toàn mô hình tổ chức; vốn chủ sở hữu và tài sản được bảo toàn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhiều tập đoàn, tổng công ty được duy trì, phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Phó Thủ tướng đề nghị 19 tập đoàn, tổng công ty thông qua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất để hoàn thiện mô hình quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng như tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành,... để doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả hơn nữa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khẳng định Chính phủ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản Nhà nước, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty có giải pháp chuyển hóa toàn bộ nguồn vốn, nguồn lực hiện có để tập trung đầu tư cho những lĩnh vực mũi nhọn, dẫn dắt những xu thế mới như kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, kinh tế xanh...

Trong chuyển đổi số đã có những doanh nghiệp hàng đầu, nhưng trong chuyển đổi xanh vừa qua mới có một vài tập đoàn như EVN, Petrovietnam... được lựa chọn để chuẩn bị lộ trình đầu tư các trung tâm năng lượng tái tạo, phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị, phụ trợ và tiến tới làm chủ công nghệ trong lĩnh vực này.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển
Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tại buổi lễ

Báo cáo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Sau 5 năm thành lập (29/9/2018 - 29/9/2023), Ủy ban đã thực hiện cơ bản đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty; tổ chức xây dựng bộ máy hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, Bộ Chính trị và quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ. Cụ thể, Ủy ban đã chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm gắn với chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đầy đủ và có kết quả nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương; kịp thời kiện toàn và từng bước nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các Tập đoàn, Tổng công ty.

Trong giai đoạn 2018-2023, Ủy ban đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển với tổng giá trị đầu tư ước đạt 769 nghìn 969 tỷ đồng.

Sau 5 năm, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 1 triệu 55 nghìn tỷ đồng lên 1 triệu 154 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất tăng từ 2 triệu 360 nghìn tỷ đồng lên 2 triệu 491 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu và 65% tổng tài sản của DNNN trong cả nước).

Về cơ bản, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được hàng năm có sự tăng trưởng. Năm 2022, tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 227 nghìn 990 tỷ đồng (năm 2021 đạt 217 nghìn 781 tỷ đồng).

Đến năm 2023, ước tính về thị phần trong nước, các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban đã đóng góp khoảng 48% điện năng, 50% xăng dầu bán lẻ, 100% khí khô, 70% khí hóa lỏng, 70% phân bón; về khối lượng hàng hóa, dịch vụ, các tập đoàn, tổng công ty đã cung cấp cho nền kinh tế 242,7 tỷ kWh điện, 10,84 triệu tấn dầu thô, 8,08 tỷ m3 khí, 42,2 triệu tấn than sạch, 13,76 triệu m3 xăng dầu, 5,78 triệu tấn Alumin, 1,8 triệu tấn ure, 30 nghìn tấn đồng tấm, 4,8 triệu tấn phân bón, 842 nghìn tấn hóa chất cơ bản, 2,3 triệu kwh ắc quy, 280 nghìn tấn chất giặt rửa, 3,7 triệu chiếc lốp ô tô, 25.025 tấn cao su, 41,6 triệu cây giống.

Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng quốc gia, các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu chiếm khoảng 49% vận tải hành khách hàng không nội địa, quản lý 21/22 cảng hàng không dân dụng trên cả nước, 16% hàng hóa vận tải biển, 100% điều hành và vận tải giao thông đường sắt, 45% thuê bao di động, 41% băng rộng cố định mặt đất; về khối vận chuyển đạt 126 triệu lượt hành khách, 114,5 triệu tấn hàng hóa.

Để phát huy vai trò của các tập đoàn, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề ra một số nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó, có việc bám sát 3 đột phá chiến lược, 3 động lực tăng trưởng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Bên cạnh đó, 19 tập đoàn, tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh- Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu kết luận tại buổi lễ

Phát biểu kết luận tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định: Những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thể hiện sự sát sao và quan tâm sâu sắc đối với hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ sự cảm ơn tới những quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; sự cố gắng, nỗ lực, tâm huyết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty đóng góp vào kết quả công tác chung của Ủy ban và 19 doanh nghiệp trong 5 năm vừa qua.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Hà tại buổi lễ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xác định thời gian tới sẽ là khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là về sản xuất, thị trường, đầu tư; tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng; đẩy mạnh đầu tư, phát triển góp phần xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng số... Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia vào chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo điều kiện và lộ trình phù hợp.

Tại buổi lễ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 (Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế).

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Nhân dịp này, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã vinh danh, tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Ủy ban như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam; Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam…

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển
Đồng chí Phan Tử Giang ( thứ 3 từ trái qua), Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhận bằng khen của Ủy ban

Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có những cá nhân, tập thể, được nhận bằng khen của Ủy ban: Tập thể đón nhận Bằng khen: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2. Cá nhân đón nhận Bằng khen: Ông Phạm Văn Phong, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP; Ông Đặng Đức Phong, Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển
Đại diện cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Ủy ban
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển
Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong (bìa trái) nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầuTập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018-29/9/2023): 5 năm kết nối - đồng hành - cùng phát triểnỦy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018-29/9/2023): 5 năm kết nối - đồng hành - cùng phát triển
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước phát triểnKịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước phát triển

Huy Tùng

DMCA.com Protection Status