Vietsovpetro đưa 6 giếng mới vào khai thác, nộp NSNN 512,9 triệu USD

14:41 | 09/07/2018

|
Vietsovpetro đã hoàn thành và vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 về khai thác dầu/condensate, doanh thu bán dầu/khí, công tác khoan, công tác xây dựng công trình biển... nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận phía Việt Nam và lợi nhuận phía Nga…

Trong 6 tháng đầu năm Vietsovpetro đã khai thác 2.127,3 nghìn tấn dầu/condensate (đạt 100,5% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ khai thác 1.616,8 nghìn tấn (97,9% kế hoạch), mỏ Rồng 348,3 nghìn tấn (112,6% kế hoạch), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 48,2 nghìn tấn (110,6% kế hoạch), mỏ Gấu Trắng 39,3 nghìn tấn (108,2% kế hoạch) và mỏ Thỏ Trắng 74,8 nghìn tấn (96,5% kế hoạch). Khối lượng khí thiên nhiên đã khai thác được 97,3 triệu m3 (121,4% kế hoạch).

Vietsovpetro đã đưa vào khai thác 6 giếng mới (đạt 150% kế hoạch) gồm: RP-2: 2020; BK-3: 688; BK-8: 8013; BK-17: 1719; BK-3: 498; BK-5: 5002.

vietsovpetro dua 6 gieng moi vao khai thac nop nsnn 5129 trieu usd
Vietsovpetro hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018.

6 tháng qua, Vietsovpetro tiếp tục vận hành khai thác an toàn mỏ Cá Ngừ Vàng với sản lượng khai thác được 750,5 nghìn thùng và xuất bán 750 nghìn thùng dầu; mỏ Đồi Mồi đã khai thác được 351,9 nghìn thùng và xuất bán 225 nghìn thùng dầu; mỏ Tê Giác Trắng đã khai thác được 5.848,2 nghìn thùng và xuất bán 5.031,3 nghìn thùng dầu.

Bên cạnh đó, Vietsovpetro đã khoan thăm dò 15.748 mét (đạt 95,6% kế hoạch); đã khoan khai thác 15.298 mét (đạt 122,8% kế hoạch); kết thúc thi công 6 giếng (đạt 150% kế hoạch); khoan cắt thân hai 10.766 mét và kết thúc thi công 5 giếng.

Công tác xây dựng công trình biển với khối lượng gia công đạt 4.378 tấn kết cấu kim loại (đạt 90,8% kế hoạch); lắp ráp ngoài biển 10.490 tấn (đạt 63% kế hoạch); thực hiện chống ăn mòn 67,1 nghìn m2 (đạt 78,8% kế hoạch) và lắp đặt đường ống ngầm 34,3 km (đạt 61,6% kế hoạch).

Kết quả, Vietsovpetro đã đạt doanh thu từ bán dầu/condensate đạt 1.184,1 triệu USD (đạt 145,5% kế hoạch); doanh thu bán khí thiên nhiên 28,4 triệu USD (đạt 356,1% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 512,9 triệu USD (đạt 153,7% kế hoạch), lợi nhuận Phía Việt Nam – 101,6 triệu USD (đạt 166,7% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 97,7 triệu USD (đạt 166,7% kế hoạch).

P.V