10 hoạt động trọng tâm Tháng Công nhân năm 2022

13:00 | 16/12/2021

17,351 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 15/12/2021, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký ban hành Kế hoạch số156/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.
10 hoạt động trọng tâm Tháng Công nhân năm 2022
Ảnh minh hoạ

Theo đó, với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch COVID-19.

Thông qua tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân để thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Kế hoạch nêu rõ, các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đón nhận, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ. Đồng thời căn cứ các cấp độ phòng chống dịch COVID – 19 để tập trung thực hiện 10 hoạt động trọng tâm, trước hết là tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn hệ thống công đoàn về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; về phòng chống dịch bệnh COVID – 19.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19.

Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động.

Tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động.

Đề xuất, phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… cho đoàn viên, người lao động.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động tại cơ sở phù hợp với các cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID – 19.

Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động; hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp – doanh nghiệp vì công nhân”.

Tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là sơ kết phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

Tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; rà soát, kiện toàn các công đoàn cơ sở yếu kém.

Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 gắn với hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID – 19”.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho biết, đây là năm đầu tiên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành rất sớm kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân, tạo điều kiện để các cấp công đoàn chuẩn bị, tập trung nguồn lực để triển khai có hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID – 19 và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm cho đoàn viên, người lao động.

“Từ thực tế của địa phương, ngành, đơn vị và tình hình dịch bệnh, các cấp công đoàn lựa chọn ít nhất một trong 10 nội dung hoạt động theo kế hoạch để thực hiện, đảm bảo để đoàn viên, người lao động cảm nhận đầy đủ tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ý nghĩa của Tháng Công nhân theo thông báo kết luận số 77/TB-KL của Ban Bí thư. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có hướng dẫn tổ chức các hoạt động cụ thể vào tháng 3/2022” – đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và kỷ niệm 136 Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo, đề xuất với Chính phủ tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, trao đổi với công nhân, lao động về chủ đề “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước”.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương báo cáo, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Ngọc Tú

DMCA.com Protection Status