Từ tái tạo, bồi đắp tới nâng tầm văn hoá Dầu khí Việt Nam

Bài 2: Công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã thực sự sâu rộng

16:57 | 15/05/2024

8,265 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Đến nay, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã được thống nhất chỉ đạo, hoàn thiện, triển khai thực hiện các quy định mang tính hệ thống trong toàn Tập đoàn. Tính đến nay, toàn Tập đoàn đã có 12 “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam”. Trong đó, Petrovietnam là một trong những đơn vị được công nhận đạt chuẩn ngay trong đợt đầu xếp hạng, và có tới 3 đơn vị cấp 3 trực thuộc các Tổng công ty thành viên của Tập đoàn cũng đạt chuẩn.

Đầu tàu gương mẫu

Từ năm 2019 đến nay, Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp (TT&VHDN) đã được cụ thể hóa. Theo đó, Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án với Trưởng ban là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và Phó ban Thường trực là đồng chí Tổng Giám đốc Tập đoàn, thành lập Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai).

Bài 2: Công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã thực sự sâu rộng
Hội thi “Tuổi trẻ với Văn hoá Petrovietnam”.

Tổ triển khai và Ban TT&VHDN Tập đoàn đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hóa tại các Kế hoạch và Thông báo Kết luận triển khai trong toàn Tập đoàn với các nội dung và tiến độ cụ thể. Lãnh đạo/người đứng đầu từ Tập đoàn đến các đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai văn hóa doanh nghiệp của Nghị quyết đề ra.

Từ ngày được thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo, Tổ triển khai được kiện toàn kịp thời, ban hành Phân công nhiệm vụ và Quy chế hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo hướng thực chất, hiệu quả. Ban TT&VHDN - Ban đầu mối được giao đã đề xuất nhiều cách làm sáng tạo, khích lệ, động viên kịp thời. Mỗi năm công tác phối hợp với các Ban/Văn phòng Tập đoàn/Tổ ngày càng tốt hơn, tháo gỡ, hướng dẫn kịp thời giúp các đơn vị phát huy hiệu quả trong quá trình triển khai kế hoạch của Đề án. Trong đó, Tập đoàn và các đơn vị đã thống nhất hành động thông qua chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đặc biệt, tại Cơ quan Tập đoàn cũng như các đơn vị đều lượng hoá việc thực hiện trong công tác quản trị, điều hành, các mặt sản xuất kinh doanh đều có những đột phá rõ nét.

Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã dần hoàn thiện Sổ tay văn hóa Petrovietnam, trong đó không chỉ là các quy tắc cơ sở, điều chỉnh hành vi thường xuyên của người lao động, tinh thần nêu gương của lãnh đạo các cấp để củng cố niềm tin, tình đồng chí, đồng nghiệp. Đặc biệt, trong Sổ tay văn hoá Petrovietnam còn quy định cụ thể các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của lãnh đạo, người lao động Petrovietnam.

Bên cạnh đó, bộ nhận diện thương hiệu Tập đoàn được đổi mới, thống nhất góp phần làm gia tăng uy tín, giá trị thương hiệu, liên kết chuỗi giá trị dầu khí với sứ mệnh “Tối ưu hóa nguồn năng lượng dầu khí, phát triển bền vững các nguồn năng lượng mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu từ Tập đoàn đến đơn vị đã động viên, khích lệ, tạo hiệu ứng tích cực và nhân rộng các điển hình trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Việc chỉ đạo triển khai tham gia các giải thưởng văn hóa quốc gia nâng cao ý thức của các đơn vị trong thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Bài 2: Công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã thực sự sâu rộng
Người lao động Dầu khí luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách.

Công tác tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp luôn có nhiều nét mới, đa dạng, kết hợp truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng tạo ảnh hưởng đa chiều đối với CBCNV, người lao động Tập đoàn. Thông qua các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa được tổ chức đã góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Petrovietnam trong CBCNV, người lao động. Đặc biệt, đợt cao điểm tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam khiến người lao động thêm tự hào, xây dựng ý thức trách nhiệm và thúc đẩy hành động tới cán bộ, nhân viên.

Các thiết chế văn hóa phục vụ giáo dục lịch sử truyền thống ngành Dầu khí được đưa vào hoạt động phát huy giá trị, khai thác, vận hành hiệu quả phục vụ đông đảo người lao động Dầu khí và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm nét đặc trưng của người lao động Dầu khí liên tục được làm mới. Các giá trị văn hóa mới được hình thành thông qua các ấn phẩm, các tác phẩm âm nhạc ngày càng làm phong phú thêm những giá trị văn hóa Petrovietnam.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo được chú trọng; hệ thống nhận diện thương hiệu triển khai áp dụng toàn diện từ đồng phục đến các ấn phẩm tuyên truyền tạo hình ảnh đẹp trong công chúng, đối tác; thực hiện 5S (5 thói quen làm việc hiệu quả trong công sở) lan toả trong toàn ngành đã tạo môi trường làm việc thân thiện, ngày càng chuyên nghiệp hơn của Petrovietnam. Đặc biệt, đội ngũ làm công tác văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị được củng cố, hình thành với sự tham gia chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phân công 01 phó tổng giám đốc phụ trách và các cán bộ giúp việc. Từ đó, các hạt nhân văn hoá trong Tập đoàn được liên kết chặt chẽ, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm... để công tác văn hoá doanh nghiệp ngày một tốt hơn, phù hợp thực tế hơn.

Nâng cao giá trị người lao động

Tại các đơn vị thành viên, Nghị quyết số 281-NQ/ĐU được cụ thể hoá bằng 12 nhiệm vụ trọng tâm. Mặc dù những năm qua, nhiều đơn vị trong Tập đoàn bị ảnh hưởng rất lớn từ “khủng hoảng kép” giá dầu giảm sâu, biến động bất thường của thị trường, song công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp được quan tâm đúng mức, đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp là một trong những giải pháp phát huy năng lực tổng hợp của đơn vị, nâng cao giá trị của chính người lao động Dầu khí Việt Nam.

Niềm vui của Tuổi trẻ PV GAS CA MAU trong Tháng Thanh niên 2024
Niềm vui của tuổi trẻ PV GAS Cà Mau trong Tháng Thanh niên 2024.

Đến nay, toàn Tập đoàn có hơn 2/3 đơn vị đã triển khai mô hình quản trị công tác văn hoá doanh nghiệp của Tập đoàn (Ban Chỉ đạo - Tổ triền khai) khiến công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại các đơn vị có chuyển biến rõ rệt. Đáng chú ý là có đến 3 đơn vị cấp 3 (công ty cháu) được công nhận chuẩn văn hoá doanh nghiệp. Việc thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” và lượng hoá trong công tác quản trị, điều hành, kết hợp với Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), xác định văn hóa đi trước, định hướng, tạo đà cho tái tạo kinh doanh, cùng với “quản trị biến động” là đôi “đòn bẩy” mạnh mẽ cho quản trị doanh nghiệp, không ngừng hun đúc giá trị “khát vọng” trong văn hóa Petrovietnam. Đẩy mạnh công tác truyền thông, kết hợp với an sinh xã hội đã đưa việc triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận, thống nhất từ nhận thức, đồng bộ trong hệ thống chính trị, đồng hành từ lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn tới người lao động tại các đơn vị thành viên.

Đáng chú ý, các đơn vị trong Tập đoàn đã triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo và CBNV, người lao động. Việc tham gia của CBNV, người lao động trong mọi mặt đời sống của doanh nghiệp được coi trọng, phát huy thông qua các hoạt động, phong trào tập thể xây dựng môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, dân chủ tạo sự gắn kết trong tập thể. Đặc biệt, nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp đã được 27 đơn vị đưa vào thỏa ước lao động tập thể, các quy định của đơn vị, có sự cam kết song phương giữa người sử dụng lao động và người lao động về thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Hội nghị người lao động.

Đến nay, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã được các đơn vị chủ động triển khai, trở thành hoạt động chủ đạo và thường xuyên. Điều này được thể hiện rõ qua các khóa tập huấn, đào tạo cho toàn thể CBCNV theo mô hình phát triển năng lực chuyên môn, năng lực văn hóa, năng lực lãnh đạo, các kỹ năng bổ trợ, xây dựng không gian đọc sách phù hợp với yêu cầu của đơn vị. Các hoạt động văn hoá tại doanh nghiệp đã góp phần xây dựng văn hóa học tập, hướng đến một tổ chức học tập bằng cách thúc đẩy tinh thần tự học, tự đào tạo, tăng cường đào tạo nội bộ trong CBCNV.

Theo báo cáo của Ban TT&VHDN Petrovietnam, có tới 21/32 đơn vị đang tổ chức, triển khai và tuyên truyền tới người lao động về chính sách khen thưởng của đơn vị, phát huy tối đa công nghệ số trong công tác thi đua khen thưởng giúp lan toả và nhân rộng các gương điển hình trên các lĩnh vực tại cơ quan đơn vị. Trong đó, các hình thức khen thưởng, vinh danh phù hợp cho các tập thể, cá nhân về xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã được các đơn vị chú trọng.

Có thể thấy rằng, công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã từng bước lan toả sâu rộng trong Petrovietnam. Người lao động Dầu khí luôn tự hào, vinh dự đứng trong hàng ngũ những người đại diện cho một đất nước đang khát khao vươn lên, phát triển kinh tế xanh và đầy nhân văn.

Qua 3 lần xét duyệt danh hiệu đạt chuẩn văn hóa kinh doanh, Petrovietnam và 11 đơn vị (08 đơn vị thành viên và 03 đơn vị cấp 3) đã được công nhận trên tổng số 54 doanh nghiệp cả nước, chiếm tỷ lệ 22% và Petrovietnam là một trong 10 đơn vị được công nhận đạt chuẩn ngay trong đợt đầu xếp hạng theo bộ tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ. Với 12 đơn vị đạt chuẩn, Petrovietnam đã hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết 06 của Đảng ủy Khối và vượt 4,4% chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn trong giai đoạn 2020-2025.

Thành Công

Phát huy nền tảng, làm giàu bản sắc văn hóa PetrovietnamPhát huy nền tảng, làm giàu bản sắc văn hóa Petrovietnam
Nâng cao văn hóa phối hợp trên tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”Nâng cao văn hóa phối hợp trên tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”
Bài 1: Để ngọn lửa dầu khí luôn sáng mãi trong tâm - trí những người dầu khí chân chínhBài 1: Để ngọn lửa dầu khí luôn sáng mãi trong tâm - trí những người dầu khí chân chính

DMCA.com Protection Status