BDTT lần 4 NMLD Dung Quất tuần thứ 5

09:51 | 14/09/2020

|
Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 NMLD Dung Quất đang trên đường về đích. Tất cả các gói thầu đang được tích cực thực hiện theo tiến độ đề ra. Tổng khối lượng công việc đến hết ngày 12.9.2020 đạt 93,9% kế hoạch, trong đó nhiều gói công việc do BSR phụ trách đã hoàn thành.

Một số hình ảnh ghi nhận tuần thứ 5 của BDTT lần 4 NMLD Dung Quất tại tất cả các gói thầu:

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến (giữa) kiểm tra công tác BDTT lần 4 NMLD Dung Quất.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến (thứ 3 từ trái) kiểm tra công tác báo dưỡng SPM tại Nhà máy đóng tàu DQS.

Phó Tổng giám đốc Bùi Ngọc Dương (giữa) kiểm tra công tác bảo dưỡng tại Phân xưởng RFCC.

Gói thầu số 1 – Các thiết bị, đường ống khu vực A2 do Liên danh nhà thầu Dong Il Industry Co., Lmt và Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (CTCP) đảm nhiệm. Tính đến hết ngày 12.9.2020, Nhà thầu đã hoàn thành 82,1% tổng khối lượng của Gói thầu. Ảnh: Nhà thầu thi công đưa thiết bị cyclone vào trong tháp D-1503 thuộc Phân xưởng RFCC để lắt đặt.

Nhà thầu thi công đục phá lớp vật liệu chịu lửa (refractory) để bảo dưỡng thiết bị D-1502 thuộc Phân xưởng RFCC. (Gói thầu số 1)

Nhà thầu thi công bảo dưỡng đỉnh tháp tách chính T-1501 Phân xưởng RFCC. (Gói thầu số 1)

Nhà thầu thi công bảo dưỡng đường ống công nghệ tháp tách chính T-1501 Phân xưởng RFCC. (Gói thầu số 1)

Gói thầu số 2 – Các thiết bị, đường ống khu vực A1/A3 do Liên danh nhà thầu Newwin Engineering (M)SND.BHD và PTSC Quảng Ngãi JSC đảm nhiệm. Tính đến hết ngày 12.9.2020, Nhà thầu đã hoàn thành 96,9% tổng khối lượng của Gói thầu. Ảnh: Nhà thầu đang thi công bảo dưỡng tháp chưng cất dầu thô CDU.

Nhà thầu thi công bảo dưỡng thiết bị tại Phân xưởng ARU. (Gói thầu số 2)

Nhà thầu thi công bảo dưỡng thiết bị tại Phân xưởng LCO/HDT. (Gói thầu số 2)

Nhà thầu thi công lắp đạt thiết bị đã bảo dưỡng tại Phân xưởng CCP. (Gói thầu số 2)

Gói thầu số 3 – Các phân xưởng phụ trợ, các hạng mục ngoại vi và Phân xưởng sản xuất hạt nhựa Polypropylene (PP) do Liên danh nhà thầu Newwin Engineering (M)SND.BHD và PTSC Quảng Ngãi JSC đảm nhiệm. Tính đến hết ngày 12.9.2020, Nhà thầu đã hoàn thành 95,9% tổng khối lượng của Gói thầu. Ảnh: Nhà thầu thi công bảo dưỡng bồn chứa khí TK-5102.

Nhà thầu thi công nạp xúc tác tại Phân xưởng PP. (Gói thầu số 3)

Nhà thầu thi công lắp đạt thiết bị sau khi bảo dưỡng tại Phân xưởng sản xuất Nitơ (Gói thầu số 3)

Gói thầu số 4 – Thiết bị trao đổi nhiệt (H/E và AFC) do Nhà thầu PTSC Quảng Ngãi JSC đảm nhiệm. Tính đến hết ngày 12.9.2020, PTSC Quảng Ngãi đã hoàn thành 93,1% tổng khối lượng của Gói thầu. Ảnh: Nhà thầu thực hiện bảo dưỡng, làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt.

Nhà thầu thi công lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt sau khi bảo dưỡng tại Phân xưởng CDU. (Gói thầu số 4)

Nhà thầu đang kiểm tra, thử Hydrotest thiết bị trao đổi nhiệt sau khi bảo dưỡng và lắp đặt xong. (Gói thầu số 4)

Gói thầu số 5 – Sơn chống ăn mòn do Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí (DOBC) và Công ty Hóa phẩm Dầu khí miền Trung (DMC.M) đảm nhiệm. Tính đến hết ngày 12.9.2020, Nhà thầu đã hoàn thành 97,1% tổng khối lượng của Gói thầu. Ảnh: Nhà thầu đang thi công bảo dưỡng thiết bị tại Trạm lấy nước biển làm mát (U34).

Nhà thầu đang thi công sơn đường ống dẫn lấy nước biển làm mát. (Gói thầu số 5)

Gói thầu số 6 – Bảo dưỡng van tại xưởng do Liên danh Công ty cổ phần Dịch vụ khai thác Dầu khí và Trường Cao đẳng Dầu khí đảm nhiệm. Tính đến hết ngày 12.9.2020, Nhà thầu đã hoàn thành 96% tổng khối lượng của Gói thầu. Ảnh: Nhà thầu thực hiện bảo dưỡng van.

Nhà thầu thi công lắp ráp van sau khi hoàn thành bảo dưỡng. (Gói thầu số 6)

Nhà thầu kiểm tra van sau khi hoàn thành bảo dưỡng. (Gói thầu số 6)

Gói thầu số 7 – Bảo dưỡng Phao rót dầu một điểm neo (SPM) do Liên doanh Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình Dầu khí PTSC (POS) và Trường Cao đẳng Dầu khí đảm nhiệm. Tính đến hết ngày 12.9.2020, Nhà thầu đã hoàn thành 74,9% tổng khối lượng của Gói thầu. Ảnh: Nhà thầu thi công lắp ráp thiết bị của SPM sau khi hoàn thành bảo dưỡng.

Nhà thầu thi công các công việc cuối cùng trên cạn của SPM. (Gói thầu số 7)

SPM đang được lai dắt từ nơi bảo dưỡng Nhà máy đóng tàu DQS ra trí cũ tại vịnh Việt Thanh. (Gói thầu số 7)

BSR tự chủ trì thực hiện các gói công việc lớn như thiết bị quay, thiết bị điện và thiết bị tự động hóa… Tính đến hết ngày 12.9.2020 tất cả các gói công việc do BSR đảm nhận đều triển khai đạt hoặc vượt tiến độ đề ra, trong đó nhiều gói công việc đã hoàn thành 100%. Ảnh: Thi công lắp đạt thiết bị điện phân ( Electrolyser) tại Trạm lấy nước biển làm mát (U34).

Nhân sự BSR thi công lắp đặt thiết bị tại Phân xưởng CCR.

Nhân sự BSR thi công lắp đặt thiết bị tại Phân xưởng PP.

B.S

Bao giờ kinh doanh của Lọc dầu Dung Quất bắt đầu phục hồi?Bao giờ kinh doanh của Lọc dầu Dung Quất bắt đầu phục hồi?
Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2020 - 2025: Kỳ vọng ở một sức bật mớiĐảng bộ BSR nhiệm kỳ 2020 - 2025: Kỳ vọng ở một sức bật mới
BSR đã vượt khó khăn thành côngBSR đã vượt khó khăn thành công