BIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

10:40 | 22/10/2021

4,059 lượt xem
|
(PetroTimes) - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONGPOC) vừa có văn bản góp ý Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) bố cục gồm 10 chương và 69 điều đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đến trước ngày 21/11/2021.

BIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi

Luật Dầu khí ra đời năm 1993 là mốc quan trọng đánh dấu sự hình thành của hệ thống các văn bản pháp lý về dầu khí và được bổ sung, sửa đổi vào năm 2000 và năm 2008 để từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi, tác động lớn đến sự phát triển của Ngành Dầu khí Việt Nam. Trong quá trình thực hiện hoạt động dầu khí đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc chưa được điều chỉnh bởi Luật Dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật hoặc quy định chưa phù hợp hoặc chưa đồng bộ, chồng chéo với các quy định pháp luật khác. Do vậy, hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí khâu thượng nguồn cũng như công tác quản lý nhà nước đã gặp phải không ít vướng mắc, lúng túng.

Vì lý do trên, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) cho phù hợp với bối cảnh mới để loại bỏ các bất cập, vướng mắc phát sinh, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí là cần thiết.

Mục đích cơ bản của việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm hoàn thiện khung pháp lý về dầu khí, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp trong các hoạt động dầu khí, phù hợp với các cam kết quốc tế và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Luật Dầu khí (sửa đổi) kế thừa các điều khoản cơ bản của của Luật dầu khí hiện hành, bảo đảm tính ổn định, liên tục của các Hợp đồng dầu khí, Hiệp định đã ký kết (đang có hiệu lực). Đồng thời, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành (không mẫu thuẫn, chồng chéo với các Luật khác), các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

Tham gia góp ý Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), ngày 18/10/2021, BIENDONGPOC vừa có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để Tập đoàn tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Dưới đây là chi tiết nội dung góp Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) của BIENDONGPOC:

BIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổiBIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổiBIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổiBIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổiBIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổiBIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổiBIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổiBIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổiBIENDONG POC góp ý Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi

PVEP phát động cuộc thi Tìm hiểu Luật Dầu khí và Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)PVEP phát động cuộc thi Tìm hiểu Luật Dầu khí và Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
PTSC tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)PTSC tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

DMCA.com Protection Status