BIENDONG POC: Hoạt động an toàn, hiệu quả

08:12 | 13/01/2018

|
Kể từ thời điểm có dòng khí thương mại đầu tiên vào ngày 6-9-2013, Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã thực hiện công tác vận hành, khai thác Dự án Biển Đông 01 liên tục, an toàn hiệu quả 5 năm liên tiếp. Đây là một dấu mốc tự hào, thể hiện trách nhiệm, năng lực của người lao động BIENDONG POC.

Là nhà điều hành tại các lô 05-2, 05-3 ngoài khơi Việt Nam, BIENDONG POC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2017. Cụ thể, sản lượng khai thác khí ước đạt 2 tỉ m3 (đạt 100% so với kế hoạch), sản lượng condensate ước đạt 466 nghìn tấn (đạt 116% kế hoạch), giá trị sản xuất quy đổi tương đương với 511 triệu USD (đạt 108% kế hoạch); hệ số làm việc của các giàn khai thác ước đạt 99,9% (so với mục tiêu đề ra là trên 96%).

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu về khai thác, BIENDONG POC cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu về an toàn - sức khỏe - môi trường khi năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp khai thác thác an toàn, hiệu quả dự án, không có tai nạn nghiêm trọng về người hay gây ảnh hưởng đến môi trường. Hệ số TRIR (tỷ lệ số tai nạn thương tật được ghi nhận) trên 200.000 giờ công ước đạt 0 (so với mục tiêu đề ra là nhỏ hơn 0,3).

biendong poc hoat dong an toan hieu qua
Giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh tại Dự án Biển Đông 01

BIENDONG POC đã hoàn thành chương trình giám sát chi tiêu ngân sách năm 2017. Trong đó, công ty đã rà soát tất cả các hạng mục chi phí để có giải pháp điều chỉnh công tác quản lý, tiết giảm chi phí cho tất cả các hạng mục công việc. Trong năm 2017, BIENDONG POC ước tính đã tiết giảm được 230 tỉ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (đạt 139% kế hoạch đề ra).

Năm 2018, BIENDONG POC tiếp tục đặt mục tiêu vận hành, khai thác dự án hiệu quả, an toàn lên hàng đầu, không để xảy tai nạn nghiêm trọng về người hay gây ảnh hưởng đến môi trường. Hệ số TRIR trong năm 2018 đạt nhỏ hơn 0,3, tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường.

Cùng với việc duy trì sản xuất và tăng cường các biện pháp nhằm khai thác hiệu quả các giếng khai thác, đạt kế hoạch sản lượng được duyệt cho năm 2018 là 2 tỉ m3 khí và 357 nghìn tấn condensate, BIEN DONG POC đảm bảo hệ số làm việc của các giàn khai thác trên 96%, kiểm soát chi phí đảm bảo việc thực hiện ngân sách của cả năm 2018 hiệu quả và tiết kiệm.

Năm 2018 được dự báo sẽ có những khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty sẽ tiếp tục, nỗ lực phát huy khả năng, thành tích đã đạt được, tập trung triển khai các giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ dược giao. Theo đó, công ty sẽ áp dụng hệ thống quản lý an toàn - sức khỏe - môi trường và chất lượng tiên tiến nhằm khuyến khích phát hiện các điểm chưa phù hợp để có hướng xử lý, cải tiến.

Công ty tiếp tục tập trung đảm bảo an toàn vận hành, tăng thời gian khai thác, giảm thời gian dừng giàn để nâng cao năng suất khai thác. Tiếp tục quá trình tối ưu hóa sản xuất và lên phương án cụ thể cho thời gian dừng giàn (shut-down) để bảo dưỡng định kỳ nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tiếp tục công tác nghiên cứu vỉa, tối ưu hóa chế độ khai thác của từng giếng, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường, việc điều động của PV GAS và lịch xuất bán condensate với các nhà thầu; vừa giảm thiểu rủi ro địa chất của vỉa; tiếp tục giải trình thúc đẩy cho việc triển khai khoan giếng thăm dò mở rộng Kim Cương Bắc, Mộc Tinh Tây.

biendong poc hoat dong an toan hieu qua
Tàu dịch vụ hoạt động tại Dự án Biển Đông 01

Để khuyến khích, động viên người lao động, chính quyền và công đoàn công ty sẽ phát động các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy sáng kiến, tạo động lực cho người lao động hăng say sản xuất an toàn và hiệu quả. Cùng với đó, BIENDONG POC chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV, để CBNV yên tâm công tác, đóng góp hiệu quả cho công ty.

Tại Hội nghị Tổng kết năm 2017, Tổng giám đốc BIENDONG POC Trần Hồng Nam nhấn mạnh: “5 năm ra biển, những thành quả đạt được là nỗ lực rất lớn của cả một tập thể với trách nhiệm cao nhất của mỗi cá nhân. Tập thể BIENDONG POC sẽ luôn phấn đấu, đồng lòng, đoàn kết vì mục tiêu chung của công ty, tiếp tục phát huy khả năng, nỗ lực đạt được những thành tích mới trong năm 2018 và những năm tiếp theo, nối tiếp thành công của Dự án Biển Đông 01”.

Năm 2017, sản lượng khai thác khí của BIENDONG POC ước đạt 2 tỉ m3 (đạt 100% so với kế hoạch), sản lượng condensate ước đạt 466 nghìn tấn (đạt 116% kế hoạch), giá trị sản xuất quy đổi tương đương với 511 triệu USD (đạt 108% kế hoạch); hệ số làm việc của các giàn khai thác ước đạt 99,9% (so với mục tiêu đề ra là trên 96%).

Hiền Anh