Bộ Tài chính phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bảo hiểm PVI

10:08 | 03/03/2020

|
Căn cứ Đơn đề nghị thay đổi Chủ tịch HĐTV và hồ sơ bổ sung của Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Bộ Tài chính vừa có văn bản phê chuẩn Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Cụ thể, tại văn bản số 2145/BTC-QLBH ngày 28/2/2020, Bộ Tài chính đã chấp thuận ông Dương Thanh Francois, Quốc tịch Pháp, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo hiểm PVI thay ông Bùi Vạn Thuận.

Ông Dương Thanh Francois hiện là Giám đốc vùng Châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật), HDI Global SE đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần PVI.